* *

10201. Штурман авиационной эскадрильи10201. Штурман авіаційної ескадрильї
10202. Штурман аэропорта10202. Штурман аеропорту
10203. Штурман службы аэронавигационной информации10203. Штурман служби аеронавігаційної інформації
10204. Штурман Украэроцентра10204. Штурман Украероцентру
10205. Штурман-инспектор10205. Штурман-інспектор
10206. Штурман-инструктор10206. Штурман-інструктор
10207. Эвакуатор10207. Евакуатор
10208. Экипировщик 2-го разряда10208. Екіпірувальник 2-го розряду
10209. Экономист10209. Економіст
10210. Экономист (обработка металлов)10210. Економіст (обробка металів)
10211. Экономист (специальная связь)10211. Економіст (спеціальний зв'язок)
10212. Экономист I категории (обработка металлов)10212. Економіст I категорії (обробка металів)
10213. Экономист I категории (специальная связь)10213. Економіст I категорії (спеціальний зв'язок)
10214. Экономист II категории (обработка металлов)10214. Економіст II категорії (обробка металів)
10215. Экономист II категории (специальная связь)10215. Економіст II категорії (спеціальний зв'язок)
10216. Экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра10216. Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
10217. Экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра (обработка металлов)10217. Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру (обробка металів)
10218. Экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра I категории (обработка металлов)10218. Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру I категорії (обробка металів)
10219. Экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра II категории (обработка металлов)10219. Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру II категорії (обробка металів)
10220. Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности10220. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
10221. Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности (обработка металлов)10221. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності (обробка металів)
10222. Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности I категории (обработка металлов)10222. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності I категорії (обробка металів)
10223. Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности II категории (обработка металлов)10223. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії (обробка металів)
10224. Экономист по договорным и претензионным работам10224. Економіст з договірних та претензійних робіт
10225. Экономист по договорным и претензионным работам (строительство)10225. Економіст з договірних та претензійних робіт (будівництво)
10226. Экономист по договорным и претензионным работам I категории (строительство)10226. Економіст з договірних та претензійних робіт I категорії (будівництво)
10227. Экономист по договорным и претензионным работам II категории (строительство)10227. Економіст з договірних та претензійних робіт II категорії (будівництво)
10228. Экономист по договорным и претенциозным работам (обработка металлов)10228. Економіст з договірних та претензійних робіт (обробка металів)
10229. Экономист по договорным и претенциозным работам I категории (обработка металлов)10229. Економіст з договірних та претензійних робіт I категорії (обробка металів)
10230. Экономист по договорным и претенциозным работам II категории (обработка металлов)10230. Економіст з договірних та претензійних робіт II категорії (обробка металів)
10231. Экономист по материально-техническому обеспечению10231. Економіст з матеріально-технічного забезпечення
10232. Экономист по материально-техническому обеспечению (обработка металлов)10232. Економіст з матеріально-технічного забезпечення (обробка металів)
10233. Экономист по материально-техническому обеспечению I категории (обработка металлов)10233. Економіст з матеріально-технічного забезпечення I категорії (обробка металів)
10234. Экономист по материально-техническому обеспечению II категории (обработка металлов)10234. Економіст з матеріально-технічного забезпечення II категорії (обробка металів)
10235. Экономист по планированию10235. Економіст з планування
10236. Экономист по планированию (обработка металлов)10236. Економіст з планування (обробка металів)
10237. Экономист по планированию I категории (обработка металлов)10237. Економіст з планування I категорії (обробка металів)
10238. Экономист по планированию II категории (обработка металлов)10238. Економіст з планування II категорії (обробка металів)
10239. Экономист по сбыту10239. Економіст із збуту
10240. Экономист по сбыту (обработка металлов)10240. Економіст із збуту (обробка металів)
10241. Экономист по сбыту I категории (обработка металлов)10241. Економіст із збуту I категорії (обробка металів)
10242. Экономист по сбыту II категории (обработка металлов)10242. Економіст із збуту II категорії (обробка металів)
10243. Экономист по сбыту электроэнергии10243. Економіст із збуту електроенергії
10244. Экономист по сбыту электроэнергии I категории10244. Економіст із збуту електроенергії I категорії
10245. Экономист по сбыту электроэнергии II категории10245. Економіст із збуту електроенергії II категорії
10246. Экономист по труду10246. Економіст з праці
10247. Экономист по труду (обработка металлов)10247. Економіст з праці (обробка металів)
10248. Экономист по труду I категории (обработка металлов)10248. Економіст з праці I категорії (обробка металів)
10249. Экономист по труду II категории (обработка металлов)10249. Економіст з праці II категорії (обробка металів)
10250. Экономист по финансовой работе10250. Економіст з фінансової роботи
10251. Экономист по финансовой работе (обработка металлов)10251. Економіст з фінансової роботи (обробка металів)
10252. Экономист по финансовой работе I категории (обработка металлов)10252. Економіст з фінансової роботи I категорії (обробка металів)
10253. Экономист по финансовой работе II категории (обработка металлов)10253. Економіст з фінансової роботи II категорії (обробка металів)
10254. Экономист рынка электрической энергии по учету расчетов10254. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків
10255. Экономист рынка электрической энергии по учету расчетов I категории10255. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків I категорії
10256. Экономист рынка электрической энергии по учету расчетов II категории10256. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії
10257. Экономист рынка электрической энергии по финансовым расчетам10257. Економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків
10258. Экономист рынка электрической энергии по финансовым расчетам I категории10258. Економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків I категорії
10259. Экономист рынка электрической энергии по финансовым расчетам II категории10259. Економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків II категорії
10260. Экономист-демограф10260. Економіст-демограф
10261. Экранировщик жил, проводов и кабелей 3-го разряда10261. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду
10262. Экспедитор10262. Експедитор
10263. Экспедитор (обработка металлов)10263. Експедитор (обробка металів)
10264. Экспедитор (перевозка почты)10264. Експедитор (перевезення пошти)
10265. Экспедитор по авиаперевозкам10265. Експедитор з авіаперевезень
10266. Экспедитор по перевозке грузов10266. Експедитор з перевезень вантажів
10267. Экспедитор по перевозке грузов (обработка металлов)10267. Експедитор з перевезень вантажів (обробка металів)
10268. Экспедитор транспортный10268. Експедитор транспортний
10269. Эксперт аэронавигационной информации10269. Експерт аеронавігаційної інформації
10270. Эксперт морской (сюрвейерский надзор за грузом)10270. Експерт морський (сюрвейєрський нагляд за вантажем)
10271. Эксперт морской (сюрвейерское обслуживание судов)10271. Експерт морський (сюрвейєрське обслуговування суден)
10272. Эксперт морской (технический надзор за гидротехническими сооружениями)10272. Експерт морський (технічний нагляд за гідротехнічними спорудами)
10273. Эксперт по регулированию социально-трудовых отношений10273. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин
10274. Эксперт по регулированию социально-трудовых отношений I категории10274. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин I категорії
10275. Эксперт по регулированию социально-трудовых отношений II категории10275. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії
10276. Эксперт по регулированию социально-трудовых отношений высшей категории10276. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин вищої категорії
10277. Эксперт по условиям труда10277. Експерт з умов праці
10278. Эксперт технический городского электротранспорта10278. Експерт технічний міського електротранспорту
10279. Эксперт технический городского электротранспорта I категории10279. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії
10280. Эксперт технический городского электротранспорта II категории10280. Експерт технічний міського електротранспорту II категорії
10281. Электрик судовой 1-го класса10281. Електрик судновий 1-го класу
10282. Электрик судовой 2-го класса10282. Електрик судновий 2-го класу
10283. Электровибронаплавщик 2-го разряда10283. Електровібронаплавлювач 2-го розряду
10284. Электровибронаплавщик 3-го разряда10284. Електровібронаплавлювач 3-го розряду
10285. Электровибронаплавщик 4-го разряда10285. Електровібронаплавлювач 4-го розряду
10286. Электрогазосварщик 2-го разряда (обработка металлов)10286. Електрогазозварник 2-го розряду (обробка металів)
10287. Электрогазосварщик 3-го разряда (обработка металлов)10287. Електрогазозварник 3-го розряду (обробка металів)
10288. Электрогазосварщик 4-го разряда (обработка металлов)10288. Електрогазозварник 4-го розряду (обробка металів)
10289. Электрогазосварщик 5-го разряда10289. Електрогазозварник 5-го розряду
10290. Электрогазосварщик 5-го разряда (обработка металлов)10290. Електрогазозварник 5-го розряду (обробка металів)
10291. Электрогазосварщик 6-го разряда10291. Електрогазозварник 6-го розряду
10292. Электрогазосварщик 6-го разряда (обработка металлов)10292. Електрогазозварник 6-го розряду (обробка металів)
10293. Электрогазосварщик 7-го разряда10293. Електрогазозварник 7-го розряду
10294. Электрогазосварщик 7-го разряда (обработка металлов)10294. Електрогазозварник 7-го розряду (обробка металів)
10295. Электрогазосварщик 8-го разряда10295. Електрогазозварник 8-го розряду
10296. Электрогазосварщик 8-го разряда (обработка металлов)10296. Електрогазозварник 8-го розряду (обробка металів)
10297. Электрогазосварщик судовой 4-го разряда10297. Електрогазозварник судновий 4-го розряду
10298. Электрогазосварщик судовой 5-го разряда10298. Електрогазозварник судновий 5-го розряду
10299. Электродчик 2-го разряда (производство металлических электродов)10299. Електродник 2-го розряду (виробництво металевих електродів)
10300. Электродчик 3-го разряда (производство металлических электродов)10300. Електродник 3-го розряду (виробництво металевих електродів)
10301. Электродчик 4-го разряда (производство металлических электродов)10301. Електродник 4-го розряду (виробництво металевих електродів)
10302. Электродчик 5-го разряда (производство металлических электродов)10302. Електродник 5-го розряду (виробництво металевих електродів)
10303. Электродчик безламельных аккумуляторов и элементов 1-го разряда10303. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 1-го розряду
10304. Электродчик безламельных аккумуляторов и элементов 2-го разряда10304. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду
10305. Электродчик безламельных аккумуляторов и элементов 3-го разряда10305. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду
10306. Электродчик безламельных аккумуляторов и элементов 4-го разряда10306. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду
10307. Электродчик ламельных аккумуляторов и элементов 2-го разряда10307. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду
10308. Электродчик ламельных аккумуляторов и элементов 3-го разряда10308. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду
10309. Электродчик ламельных аккумуляторов и элементов 4-го разряда10309. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду
10310. Электрозаточник 2-го разряда10310. Електрозаточувальник 2-го розряду
10311. Электрозаточник 3-го разряда10311. Електрозаточувальник 3-го розряду
10312. Электрозаточник 4-го разряда10312. Електрозаточувальник 4-го розряду
10313. Электролизник по снятию олова с жести 2-го разряда10313. Електролізник із знімання олова з жерсті 2-го розряду
10314. Электролизник по снятию олова с жести 3-го разряда10314. Електролізник із знімання олова з жерсті 3-го розряду
10315. Электролизник по снятию олова с жести 4-го разряда10315. Електролізник із знімання олова з жерсті 4-го розряду
10316. Электролизник по снятию олова с жести 5-го разряда10316. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду
10317. Электромеханик (судовой)10317. Електромеханік (судновий)
10318. Электромеханик автотранспортных средств10318. Електромеханік автотранспортних засобів
10319. Электромеханик линейных сооружений связи и абонентских устройств10319. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв
10320. Электромеханик линейных сооружений связи и абонентских устройств I категории10320. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв I категорії
10321. Электромеханик линейных сооружений связи и абонентских устройств II категории10321. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії
10322. Электромеханик по лифтам 1-го разряда10322. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду
10323. Электромеханик по лифтам 2-го разряда10323. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду
10324. Электромеханик по лифтам 3-го разряда10324. Електромеханік з ліфтів 3-го розряду
10325. Электромеханик по лифтам 4-го разряда10325. Електромеханік з ліфтів 4-го розряду
10326. Электромеханик по лифтам 5-го разряда10326. Електромеханік з ліфтів 5-го розряду
10327. Электромеханик по лифтам 6-го разряда10327. Електромеханік з ліфтів 6-го розряду
10328. Электромеханик по обслуживанию и ремонту ветроэнергетической установки V группа квалификации10328. Електромеханік з обслуговування і ремонту вітроенергетичної установки V група кваліфікації
10329. Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов 3-го разряда10329. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 3-го розряду
10330. Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов 4-го разряда10330. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 4-го розряду
10331. Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов 5-го разряда10331. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду
10332. Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов 6-го разряда10332. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду
10333. Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин 3-го разряда10333. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 3-го розряду
10334. Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин 4-го разряда10334. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду
10335. Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин 5-го разряда10335. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 5-го розряду
10336. Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин 6-го разряда10336. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 6-го розряду
10337. Электромеханик почтового оборудования 3-го разряда10337. Електромеханік поштового устаткування 3-го розряду
10338. Электромеханик почтового оборудования 4-го разряда10338. Електромеханік поштового устаткування 4-го розряду
10339. Электромеханик почтового оборудования 5-го разряда10339. Електромеханік поштового устаткування 5-го розряду
10340. Электромеханик почтового оборудования 6-го разряда10340. Електромеханік поштового устаткування 6-го розряду
10341. Электромеханик средств автоматики и приборов технологического оборудования 3-го разряда10341. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 3-го розряду
10342. Электромеханик средств автоматики и приборов технологического оборудования 4-го разряда10342. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 4-го розряду
10343. Электромеханик средств автоматики и приборов технологического оборудования 5-го разряда10343. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 5-го розряду
10344. Электромеханик средств автоматики и приборов технологического оборудования 6-го разряда10344. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 6-го розряду
10345. Электромеханик средств автоматики и приборов технологического оборудования 7-го разряда10345. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 7-го розряду
10346. Электромеханик средств автоматики и приборов технологического оборудования 8-го разряда10346. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду
10347. Электромеханик средств радио и телевидения10347. Електромеханік засобів радіо і телебачення
10348. Электромеханик средств радио и телевидения I категории10348. Електромеханік засобів радіо і телебачення I категорії
10349. Электромеханик средств радио и телевидения II категории10349. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії
10350. Электромеханик торгового и холодильного оборудования 3-го разряда10350. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 3-го розряду

Всего должностей - 10695. Отображено должностей - 150
<‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 ››>
РД 31.06.06–86 Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу в морских портах

РД 31.06.06–86 Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу в морских портах

Опубликовано: 23/05/2014

Настоящий руководящий документ устанавливает методы расчета валовых годовых и секундных выбросов вредных веществ в атмосферу объектами порта и транспортными судами и подготовки исходных данных для рас...

РД 31.21.81-79 Инструкция по электроснабжению судов от береговых сетей

РД 31.21.81-79 Инструкция по электроснабжению судов от береговых сетей

Опубликовано: 23/05/2014

Настоящая Инструкция определяет порядок действий и обязанности судовых экипажей и энергослужб портов при электроснабжении от береговых электрических сетей судов, постоянно или временно базирующихся в ...

Наказ № 291. Про затвердження Порядку надання послуг з регулювання руху суден

Наказ № 291. Про затвердження Порядку надання послуг з регулювання руху суден

Опубликовано: 22/05/2014

Цей Порядок розроблено відповідно до глави 4 Кодексу торговельного мореплавства України, частини четвертої статті 19 Закону України «Про морські порти України», з метою дотримання норм та правил, вста...