* *

9451. Тестодел 2-го разряда9451. Тістороб 2-го розряду
9452. Тестодел 3-го разряда9452. Тістороб 3-го розряду
9453. Тестодел 4-го разряда9453. Тістороб 4-го розряду
9454. Тестодел 5-го разряда9454. Тістороб 5-го розряду
9455. Тестодел 6-го разряда9455. Тістороб 6-го розряду
9456. Техник9456. Технік
9457. Техник (архитектура и строительство)9457. Технік (архітектура та будівництво)
9458. Техник (обработка металлов)9458. Технік (обробка металів)
9459. Техник (специальная связь)9459. Технік (спеціальний зв'язок)
9460. Техник (старший техник) электросвязи оперативно-спасательной службы гражданской защиты9460. Технік (старший технік) електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
9461. Техник I категории (архитектура и строительство)9461. Технік I категорії (архітектура та будівництво)
9462. Техник I категории (обработка металлов)9462. Технік I категорії (обробка металів)
9463. Техник II категории (архитектура и строительство)9463. Технік II категорії (архітектура та будівництво)
9464. Техник II категории (обработка металлов)9464. Технік II категорії (обробка металів)
9465. Техник авиационный по эксплуатации авиационного оборудования объективного контроля9465. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю
9466. Техник авиационный по эксплуатации авиационного оборудования объективного контроля I категории9466. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю I категорії
9467. Техник авиационный по эксплуатации авиационного оборудования объективного контроля II категории9467. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю II категорії
9468. Техник автоматизированных систем летного контроля9468. Технік з автоматизованих систем льотного контролю
9469. Техник автоматизированных систем летного контроля I категории9469. Технік з автоматизованих систем льотного контролю I категорії
9470. Техник автоматизированных систем летного контроля II категории9470. Технік з автоматизованих систем льотного контролю II категорії
9471. Техник автоматизированных систем траекторных измерений9471. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів
9472. Техник аэродромной службы9472. Технік аеродромної служби
9473. Техник аэродромной службы I категории9473. Технік аеродромної служби I категорії
9474. Техник аэродромной службы II категории9474. Технік аеродромної служби II категорії
9475. Техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра9475. Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
9476. Техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра (обработка металлов)9476. Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру (обробка металів)
9477. Техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра I категории (обработка металлов)9477. Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру I категорії (обробка металів)
9478. Техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра II категории (обработка металлов)9478. Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру II категорії (обробка металів)
9479. Техник зубной9479. Технік зубний
9480. Техник зубной I квалификационной категории9480. Технік зубний I кваліфікаційної категорії
9481. Техник зубной II квалификационной категории9481. Технік зубний II кваліфікаційної категорії
9482. Техник зубной высшей квалификационной категории9482. Технік зубний вищої кваліфікаційної категорії
9483. Техник объективного контроля9483. Технік з об'єктивного контролю
9484. Техник объективного контроля I категории9484. Технік з об'єктивного контролю I категорії
9485. Техник объективного контроля II категории9485. Технік з об'єктивного контролю II категорії
9486. Техник по аварийно-спасательным работам9486. Технік з аварійно-рятувальних робіт
9487. Техник по добыче нефти и газа9487. Технік з видобутку нафти й газу
9488. Техник по добыче нефти и газа I категории9488. Технік з видобутку нафти й газу I категорії
9489. Техник по добыче нефти и газа II категории9489. Технік з видобутку нафти й газу II категорії
9490. Техник по инвентаризации недвижимого имущества9490. Технік з інвентаризації нерухомого майна
9491. Техник по инвентаризации недвижимого имущества I категории9491. Технік з інвентаризації нерухомого майна I категорії
9492. Техник по инвентаризации недвижимого имущества II категории9492. Технік з інвентаризації нерухомого майна II категорії
9493. Техник по инструменту9493. Технік з інструменту
9494. Техник по инструменту (обработка металлов)9494. Технік з інструменту (обробка металів)
9495. Техник по инструменту I категории (обработка металлов)9495. Технік з інструменту I категорії (обробка металів)
9496. Техник по инструменту II категории (обработка металлов)9496. Технік з інструменту II категорії (обробка металів)
9497. Техник по качеству (обработка металлов)9497. Технік з якості (обробка металів)
9498. Техник по качеству I категории (обработка металлов)9498. Технік з якості I категорії (обробка металів)
9499. Техник по качеству II категории (обработка металлов)9499. Технік з якості II категорії (обробка металів)
9500. Техник по метрологии9500. Технік з метрології
9501. Техник по метрологии (обработка металлов)9501. Технік з метрології (обробка металів)
9502. Техник по метрологии I категории (обработка металлов)9502. Технік з метрології I категорії (обробка металів)
9503. Техник по метрологии II категории (обработка металлов)9503. Технік з метрології II категорії (обробка металів)
9504. Техник по наладке и испытаниям9504. Технік з налагоджування та випробувань
9505. Техник по наладке и испытаниям (обработка металлов)9505. Технік з налагоджування та випробувань (обробка металів)
9506. Техник по наладке и испытаниям I категории (обработка металлов)9506. Технік з налагоджування та випробувань I категорії (обробка металів)
9507. Техник по наладке и испытаниям II категории (обработка металлов)9507. Технік з налагоджування та випробувань II категорії (обробка металів)
9508. Техник по наладке и испытаниям электротехнического оборудования9508. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування
9509. Техник по наладке и испытаниям электротехнического оборудования I категории9509. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії
9510. Техник по наладке и испытаниям электротехнического оборудования II категории9510. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування II категорії
9511. Техник по нормированию труда9511. Технік з нормування праці
9512. Техник по нормированию труда (обработка металлов)9512. Технік з нормування праці (обробка металів)
9513. Техник по нормированию труда I категории (обработка металлов)9513. Технік з нормування праці I категорії (обробка металів)
9514. Техник по нормированию труда II категории (обработка металлов)9514. Технік з нормування праці II категорії (обробка металів)
9515. Техник по организации эксплуатации и ремонту жилищного фонда9515. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду
9516. Техник по организации эксплуатации и ремонту жилищного фонда I категории9516. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду I категорії
9517. Техник по организации эксплуатации и ремонту жилищного фонда II категории9517. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду II категорії
9518. Техник по планированию9518. Технік з планування
9519. Техник по планированию (коммунальная теплоэнергетика)9519. Технік з планування (комунальна теплоенергетика)
9520. Техник по планированию (обработка металлов)9520. Технік з планування (обробка металів)
9521. Техник по планированию I категории (коммунальная теплоэнергетика)9521. Технік з планування I категорії (комунальна теплоенергетика)
9522. Техник по планированию I категории (обработка металлов)9522. Технік з планування I категорії (обробка металів)
9523. Техник по планированию II категории (коммунальная теплоэнергетика)9523. Технік з планування II категорії (комунальна теплоенергетика)
9524. Техник по планированию II категории (обработка металлов)9524. Технік з планування II категорії (обробка металів)
9525. Техник по планированию и учету9525. Технік з планування та обліку
9526. Техник по планированию и учету I категории9526. Технік з планування та обліку I категорії
9527. Техник по планированию и учету II категории9527. Технік з планування та обліку II категорії
9528. Техник по племенному делу9528. Технік з племінної справи
9529. Техник по племенному делу I категории9529. Технік з племінної справи I категорії
9530. Техник по племенному делу II категории9530. Технік з племінної справи II категорії
9531. Техник по подготовке и транспортировке нефти и газа9531. Технік з підготовки та транспортування нафти та газу
9532. Техник по подготовке и транспортировке нефти и газа I категории9532. Технік з підготовки та транспортування нафти та газу I категорії
9533. Техник по подготовке и транспортировке нефти и газа II категории9533. Технік з підготовки та транспортування нафти та газу II категорії
9534. Техник по подготовке производства (архитектура и строительство)9534. Технік з підготовки виробництва (архітектура та будівництво)
9535. Техник по подготовке производства (обработка металлов)9535. Технік з підготовки виробництва (обробка металів)
9536. Техник по подготовке производства I категории (архитектура и строительство)9536. Технік з підготовки виробництва I категорії (архітектура та будівництво)
9537. Техник по подготовке производства I категории (обработка металлов)9537. Технік з підготовки виробництва I категорії (обробка металів)
9538. Техник по подготовке производства II категории (архитектура и строительство)9538. Технік з підготовки виробництва II категорії (архітектура та будівництво)
9539. Техник по подготовке производства II категории (обработка металлов)9539. Технік з підготовки виробництва II категорії (обробка металів)
9540. Техник по подготовке технической документации9540. Технік з підготовки технічної документації
9541. Техник по подготовке технической документации I категории9541. Технік з підготовки технічної документації I категорії
9542. Техник по подготовке технической документации II категории9542. Технік з підготовки технічної документації II категорії
9543. Техник по радиолокации9543. Технік з радіолокації
9544. Техник по радиолокации I категории9544. Технік з радіолокації I категорії
9545. Техник по радиолокации II категории9545. Технік з радіолокації II категорії
9546. Техник по радионавигации9546. Технік з радіонавігації
9547. Техник по радионавигации I категории9547. Технік з радіонавігації I категорії
9548. Техник по радионавигации II категории9548. Технік з радіонавігації II категорії
9549. Техник по ремонту оборудования радиотехнического обеспечения и связи9549. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку
9550. Техник по ремонту оборудования радиотехнического обеспечения и связи I категории9550. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії
9551. Техник по ремонту оборудования радиотехнического обеспечения и связи II категории9551. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку II категорії
9552. Техник по светотехническому и электротехническому обеспечению полетов9552. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів
9553. Техник по светотехническому и электротехническому обеспечению полетов I категории9553. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії
9554. Техник по светотехническому и электротехническому обеспечению полетов II категории9554. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії
9555. Техник по связи9555. Технік із зв'язку
9556. Техник по связи I категории9556. Технік із зв'язку I категорії
9557. Техник по связи II категории9557. Технік із зв'язку II категорії
9558. Техник по стандартизации9558. Технік із стандартизації
9559. Техник по стандартизации (обработка металлов)9559. Технік із стандартизації (обробка металів)
9560. Техник по стандартизации I категории (обработка металлов)9560. Технік із стандартизації I категорії (обробка металів)
9561. Техник по стандартизации II категории (обработка металлов)9561. Технік із стандартизації II категорії (обробка металів)
9562. Техник по техническому обслуживанию воздушных судов категории A9562. Технік з технічного обслуговування повітряних суден категорії A
9563. Техник по техническому обслуживанию воздушных судов категории B9563. Технік з технічного обслуговування повітряних суден категорії B
9564. Техник по техническому обслуживанию воздушных судов категории C9564. Технік з технічного обслуговування повітряних суден категорії C
9565. Техник по труду9565. Технік з праці
9566. Техник по труду (обработка металлов)9566. Технік з праці (обробка металів)
9567. Техник по труду I категории (обработка металлов)9567. Технік з праці I категорії (обробка металів)
9568. Техник по труду II категории (обработка металлов)9568. Технік з праці II категорії (обробка металів)
9569. Техник по учету9569. Технік з обліку
9570. Техник по учету I категории9570. Технік з обліку I категорії
9571. Техник по учету II категории9571. Технік з обліку II категорії
9572. Техник по учету ресурса воздушных судов и их оборудования9572. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання
9573. Техник по учету ресурса воздушных судов и их оборудования I категории9573. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії
9574. Техник по учету ресурса воздушных судов и их оборудования II категории9574. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання II категорії
9575. Техник по физической защите (сфера использования ядерной энергии)9575. Технік з фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії)
9576. Техник по физической защите I категории (сфера использования ядерной энергии)9576. Технік з фізичного захисту I категорії (сфера використання ядерної енергії)
9577. Техник по физической защите II категории (сфера использования ядерной энергии)9577. Технік з фізичного захисту II категорії (сфера використання ядерної енергії)
9578. Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники9578. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки
9579. Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники I категории9579. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки I категорії
9580. Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники II категории9580. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії
9581. Техник по эксплуатации нефтепроводов9581. Технік з експлуатації нафтопроводів
9582. Техник по эксплуатации нефтепроводов I категории9582. Технік з експлуатації нафтопроводів I категорії
9583. Техник по эксплуатации нефтепроводов II категории9583. Технік з експлуатації нафтопроводів II категорії
9584. Техник по эксплуатации сетей и сооружений водопроводного и канализационного хозяйства9584. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства
9585. Техник по эксплуатации сетей и сооружений водопроводного и канализационного хозяйства I категории9585. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства I категорії
9586. Техник по эксплуатации сетей и сооружений водопроводного и канализационного хозяйства II категории9586. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства II категорії
9587. Техник почтовой связи9587. Технік поштового зв'язку
9588. Техник почтовой связи I категории9588. Технік поштового зв'язку I категорії
9589. Техник почтовой связи II категории9589. Технік поштового зв'язку II категорії
9590. Техник службы пути9590. Технік служби колії
9591. Техник службы пути I категории9591. Технік служби колії I категорії
9592. Техник службы пути II категории9592. Технік служби колії II категорії
9593. Техник Украэроцентра9593. Технік Украероцентру
9594. Техник центральной заводской лаборатории (обработка металлов)9594. Технік центральної заводської лабораторії (обробка металів)
9595. Техник центральной заводской лаборатории I категории (обработка металлов)9595. Технік центральної заводської лабораторії I категорії (обробка металів)
9596. Техник центральной заводской лаборатории II категории (обработка металлов)9596. Технік центральної заводської лабораторії II категорії (обробка металів)
9597. Техник электросвязи9597. Технік електрозв'язку
9598. Техник электросвязи II категории9598. Технік електрозв'язку II категорії
9599. Техник-бригадир по техническому обслуживанию воздушных судов9599. Технік-бригадир з технічного обслуговування повітряних суден
9600. Техник-геодезист (архитектура и строительство)9600. Технік-геодезист (архітектура та будівництво)

Всего должностей - 10695. Отображено должностей - 150
<‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 ››>
РД 31.06.06–86 Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу в морских портах

РД 31.06.06–86 Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу в морских портах

Опубликовано: 23/05/2014

Настоящий руководящий документ устанавливает методы расчета валовых годовых и секундных выбросов вредных веществ в атмосферу объектами порта и транспортными судами и подготовки исходных данных для рас...

РД 31.04.01-90 Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов

РД 31.04.01-90 Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов

Опубликовано: 22/05/2014

Настоящие Правила устанавливают комплекс организационных, технических и технологических требований и рекомендаций по ведению работ по очистке загрязненных акваторий портов от плавающих примесей и ликв...

Рекомендация N 186 международной организации труда о найме и трудоустройстве моряков

Рекомендация N 186 международной организации труда о найме и трудоустройстве моряков

Опубликовано: 29/06/2013

Рекомендация N 186 международной организации труда о найме и трудоустройстве моряков (принята в г. Женеве 22.10.96 на 84-ой сессии генеральной конференции МОТ)...