* *

9601. Техник-геодезист I категории (архитектура и строительство)9601. Технік-геодезист I категорії (архітектура та будівництво)
9602. Техник-геодезист II категории (архитектура и строительство)9602. Технік-геодезист II категорії (архітектура та будівництво)
9603. Техник-инспектор (коммунальная теплоэнергетика)9603. Технік-інспектор (комунальна теплоенергетика)
9604. Техник-инспектор I категории (коммунальная теплоэнергетика)9604. Технік-інспектор I категорії (комунальна теплоенергетика)
9605. Техник-инспектор II категории (коммунальная теплоэнергетика)9605. Технік-інспектор II категорії (комунальна теплоенергетика)
9606. Техник-картограф9606. Технік-картограф
9607. Техник-картограф I категории9607. Технік-картограф I категорії
9608. Техник-картограф II категории9608. Технік-картограф II категорії
9609. Техник-конструктор9609. Технік-конструктор
9610. Техник-конструктор (обработка металлов)9610. Технік-конструктор (обробка металів)
9611. Техник-конструктор I категории (обработка металлов)9611. Технік-конструктор I категорії (обробка металів)
9612. Техник-конструктор II категории (обработка металлов)9612. Технік-конструктор II категорії (обробка металів)
9613. Техник-лаборант9613. Технік-лаборант
9614. Техник-лаборант (архитектура и строительство)9614. Технік-лаборант (архітектура та будівництво)
9615. Техник-лаборант (обработка металлов)9615. Технік-лаборант (обробка металів)
9616. Техник-лаборант I категории (архитектура и строительство)9616. Технік-лаборант I категорії (архітектура та будівництво)
9617. Техник-лаборант I категории (обработка металлов)9617. Технік-лаборант I категорії (обробка металів)
9618. Техник-лаборант II категории (архитектура и строительство)9618. Технік-лаборант II категорії (архітектура та будівництво)
9619. Техник-лаборант II категории (обработка металлов)9619. Технік-лаборант II категорії (обробка металів)
9620. Техник-ортезист-гипсоотливщик9620. Технік-ортезист-гіпсовиливальник
9621. Техник-ортезист-гипсоотливщик I квалификационной категории9621. Технік-ортезист-гіпсовиливальник I кваліфікаційної категорії
9622. Техник-ортезист-гипсоотливщик II квалификационной категории9622. Технік-ортезист-гіпсовиливальник II кваліфікаційної категорії
9623. Техник-ортезист-гипсоотливщик высшей квалификационной категории9623. Технік-ортезист-гіпсовиливальник вищої кваліфікаційної категорії
9624. Техник-программист9624. Технік-програміст
9625. Техник-программист (обработка металлов)9625. Технік-програміст (обробка металів)
9626. Техник-программист I категории (обработка металлов)9626. Технік-програміст I категорії (обробка металів)
9627. Техник-программист II категории (обработка металлов)9627. Технік-програміст II категорії (обробка металів)
9628. Техник-проектировщик (архитектура и строительство)9628. Технік-проектувальник (архітектура та будівництво)
9629. Техник-проектировщик (обработка металлов)9629. Технік-проектувальник (обробка металів)
9630. Техник-проектировщик I категории (архитектура и строительство)9630. Технік-проектувальник I категорії (архітектура та будівництво)
9631. Техник-проектировщик I категории (обработка металлов)9631. Технік-проектувальник I категорії (обробка металів)
9632. Техник-проектировщик II категории (архитектура и строительство)9632. Технік-проектувальник II категорії (архітектура та будівництво)
9633. Техник-проектировщик II категории (обработка металлов)9633. Технік-проектувальник II категорії (обробка металів)
9634. Техник-смотритель (архитектура и строительство)9634. Технік-доглядач (архітектура та будівництво)
9635. Техник-смотритель I категории (архитектура и строительство)9635. Технік-доглядач I категорії (архітектура та будівництво)
9636. Техник-смотритель II категории (архитектура и строительство)9636. Технік-доглядач II категорії (архітектура та будівництво)
9637. Техник-смотритель предприятия (организации) жилищного и коммунального хозяйства9637. Технік-доглядач підприємства (організації) житлового та комунального господарства
9638. Техник-смотритель предприятия (организации) жилищного и коммунального хозяйства I категории9638. Технік-доглядач підприємства (організації) житлового та комунального господарства I категорії
9639. Техник-смотритель предприятия (организации) жилищного и коммунального хозяйства II категории9639. Технік-доглядач підприємства (організації) житлового та комунального господарства II категорії
9640. Техник-строитель метрополитена и тоннелей9640. Технік-будівельник метрополітену та тунелів
9641. Техник-строитель метрополитена и тоннелей I категории9641. Технік-будівельник метрополітену та тунелів I категорії
9642. Техник-строитель метрополитена и тоннелей II категории9642. Технік-будівельник метрополітену та тунелів II категорії
9643. Техник-строитель мостов и других искусственных сооружений9643. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд
9644. Техник-строитель мостов и других искусственных сооружений I категории9644. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії
9645. Техник-строитель мостов и других искусственных сооружений II категории9645. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд II категорії
9646. Техник-строитель по строительству и ремонту железнодорожных путей9646. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій
9647. Техник-строитель по строительству и ремонту железнодорожных путей I категории9647. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії
9648. Техник-строитель по строительству и ремонту железнодорожных путей II категории9648. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій II категорії
9649. Техник-теплотехник9649. Технік-теплотехнік
9650. Техник-теплотехник I категории9650. Технік-теплотехнік I категорії
9651. Техник-теплотехник II категории9651. Технік-теплотехнік II категорії
9652. Техник-технолог9652. Технік-технолог
9653. Техник-технолог (обработка металлов)9653. Технік-технолог (обробка металів)
9654. Техник-технолог I категории (обработка металлов)9654. Технік-технолог I категорії (обробка металів)
9655. Техник-технолог II категории (обработка металлов)9655. Технік-технолог II категорії (обробка металів)
9656. Техник-технолог по производству и переработке продукции животноводства9656. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва
9657. Техник-технолог по производству и переработке продукции животноводства I категории9657. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії
9658. Техник-технолог по производству и переработке продукции животноводства II категории9658. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії
9659. Технический руководитель9659. Технічний керівник
9660. Технолог по производству и переработке продукции животноводства9660. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва
9661. Технолог по производству и переработке продукции животноводства I категории9661. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії
9662. Технолог по производству и переработке продукции животноводства II категории9662. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії
9663. Технолог электронных мультимедийных изданий9663. Технолог електронних мультимедійних видань
9664. Технолог-издатель9664. Технолог-видавець
9665. Технолог-исследователь по производству и переработке продукции животноводства9665. Технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва
9666. Технолог-исследователь по производству и переработке продукции животноводства I категории9666. Технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії
9667. Технолог-исследователь по производству и переработке продукции животноводства II категории9667. Технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії
9668. Товаровед9668. Товарознавець
9669. Товаровед (в предприятиях торговли)9669. Товарознавець (у підприємствах торгівлі)
9670. Товаровед (обработка металлов)9670. Товарознавець (обробка металів)
9671. Товаровед I категории (обработка металлов)9671. Товарознавець I категорії (обробка металів)
9672. Товаровед II категории (обработка металлов)9672. Товарознавець II категорії (обробка металів)
9673. Токарь 2-го разряда9673. Токар 2-го розряду
9674. Токарь 3-го разряда9674. Токар 3-го розряду
9675. Токарь 4-го разряда9675. Токар 4-го розряду
9676. Токарь 5-го разряда9676. Токар 5-го розряду
9677. Токарь 6-го разряда9677. Токар 6-го розряду
9678. Токарь судовой 4-го разряда9678. Токар судновий 4-го розряду
9679. Токарь-затыловщик 2-го разряда9679. Токар-затилувальник 2-го розряду
9680. Токарь-затыловщик 3-го разряда9680. Токар-затилувальник 3-го розряду
9681. Токарь-затыловщик 4-го разряда9681. Токар-затилувальник 4-го розряду
9682. Токарь-затыловщик 5-го разряда9682. Токар-затилувальник 5-го розряду
9683. Токарь-карусельщик 2-го разряда9683. Токар-карусельник 2-го розряду
9684. Токарь-карусельщик 3-го разряда9684. Токар-карусельник 3-го розряду
9685. Токарь-карусельщик 4-го разряда9685. Токар-карусельник 4-го розряду
9686. Токарь-карусельщик 5-го разряда9686. Токар-карусельник 5-го розряду
9687. Токарь-карусельщик 6-го разряда9687. Токар-карусельник 6-го розряду
9688. Токарь-полуавтоматчик 2-го разряда9688. Токар-напівавтоматник 2-го розряду
9689. Токарь-полуавтоматчик 3-го разряда9689. Токар-напівавтоматник 3-го розряду
9690. Токарь-полуавтоматчик 4-го разряда9690. Токар-напівавтоматник 4-го розряду
9691. Токарь-полуавтоматчик 5-го разряда9691. Токар-напівавтоматник 5-го розряду
9692. Токарь-расточник 2-го разряда9692. Токар-розточувальник 2-го розряду
9693. Токарь-расточник 3-го разряда9693. Токар-розточувальник 3-го розряду
9694. Токарь-расточник 4-го разряда9694. Токар-розточувальник 4-го розряду
9695. Токарь-расточник 5-го разряда9695. Токар-розточувальник 5-го розряду
9696. Токарь-расточник 6-го разряда9696. Токар-розточувальник 6-го розряду
9697. Токарь-револьверщик 2-го разряда9697. Токар-револьверник 2-го розряду
9698. Токарь-револьверщик 3-го разряда9698. Токар-револьверник 3-го розряду
9699. Токарь-револьверщик 4-го разряда9699. Токар-револьверник 4-го розряду
9700. Токсиколог (производство медикаментов)9700. Токсиколог (виробництво медикаментів)
9701. Токсиколог I категории (производство медикаментов)9701. Токсиколог I категорії (виробництво медикаментів)
9702. Токсиколог II категории (производство медикаментов)9702. Токсиколог II категорії (виробництво медикаментів)
9703. Тоннельщик (черная металлургия) 2-го разряда9703. Тунельних (чорна металургія) 2-го розряду
9704. Тоннельщик (черная металлургия) 3-го разряда9704. Тунельних (чорна металургія) 3-го розряду
9705. Тоннельщик-моторист скипового подъемника 2-го разряда9705. Тунельник-моторист скіпового підіймача 2-го розряду
9706. Торговый брокер (маклер) (обработка металлов)9706. Торговельний брокер (маклер) (обробка металів)
9707. Травильщик 2-го разряда9707. Травильник 2-го розряду
9708. Травильщик 3-го разряда9708. Травильник 3-го розряду
9709. Травильщик 4-го разряда9709. Травильник 4-го розряду
9710. Травильщик 5-го разряда9710. Травильник 5-го розряду
9711. Тракторист 2-го разряда9711. Тракторист 2-го розряду
9712. Тракторист 3-го разряда9712. Тракторист 3-го розряду
9713. Тракторист 4-го разряда9713. Тракторист 4-го розряду
9714. Тракторист 5-го разряда9714. Тракторист 5-го розряду
9715. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (управление машинами категории A)9715. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (керування машинами категорії A)
9716. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (управление машинами категории B)9716. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (керування машинами категорії B)
9717. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (управление машинами категории C)9717. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (керування машинами категорії C)
9718. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (управление машинами категории D)9718. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (керування машинами категорії D)
9719. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (управление машинами категории E)9719. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (керування машинами категорії E)
9720. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (управление машинами категории F)9720. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (керування машинами категорії F)
9721. Трамбовщик изоляционного материала 3-го разряда9721. Трамбувальник ізоляційного матеріалу 3-го розряду
9722. Трамбовщик изоляционного материала 4-го разряда9722. Трамбувальник ізоляційного матеріалу 4-го розряду
9723. Транспортировщик (обслуживание механизмов) 2-го разряда9723. Транспортувальник (обслуговування механізмів) 2-го розряду
9724. Транспортировщик (обслуживание механизмов) 3-го разряда9724. Транспортувальник (обслуговування механізмів) 3-го розряду
9725. Транспортировщик (такелажные работы) 2-го разряда9725. Транспортувальник (такелажні роботи) 2-го розряду
9726. Транспортировщик (такелажные работы) 3-го разряда9726. Транспортувальник (такелажні роботи) 3-го розряду
9727. Транспортировщик (такелажные работы) 4-го разряда9727. Транспортувальник (такелажні роботи) 4-го розряду
9728. Транспортировщик в литейном производстве 1-го разряда9728. Транспортувальник у ливарному виробництві 1-го розряду
9729. Транспортировщик в литейном производстве 2-го разряда9729. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду
9730. Транспортировщик в литейном производстве 3-го разряда9730. Транспортувальник у ливарному виробництві 3-го розряду
9731. Транспортировщик шихты 3-го разряда9731. Транспортувальник шихти 3-го розряду
9732. Тренер лошадей 6-го разряда9732. Тренер коней 6-го розряду
9733. Тренер по виду спорта (федерации, сборной или клубной команды, спортивной школы и т.д.)9733. Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.)
9734. Тренер-преподаватель по виду спорта (спортивной школы, секции и т.д.)9734. Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т.ін.)
9735. Труболитейщик-формовщик 2-го разряда9735. Труболиварник-формувальник 2-го розряду
9736. Труболитейщик-формовщик 3-го разряда9736. Труболиварник-формувальник 3-го розряду
9737. Труболитейщик-формовщик 4-го разряда9737. Труболиварник-формувальник 4-го розряду
9738. Трубопроводчик линейный 2-го разряда9738. Трубопровідник лінійний 2-го розряду
9739. Трубопроводчик линейный 3-го разряда9739. Трубопровідник лінійний 3-го розряду
9740. Трубопроводчик линейный 4-го разряда9740. Трубопровідник лінійний 4-го розряду
9741. Трубопроводчик линейный 5-го разряда9741. Трубопровідник лінійний 5-го розряду
9742. Туннельный рабочий 2-го разряда9742. Тунельний робітник 2-го розряду
9743. Туннельный рабочий 3-го разряда9743. Тунельний робітник 3-го розряду
9744. Туннельный рабочий 4-го разряда9744. Тунельний робітник 4-го розряду
9745. Туннельный рабочий 5-го разряда9745. Тунельний робітник 5-го розряду
9746. Туннельный рабочий 6-го разряда9746. Тунельний робітник 6-го розряду
9747. Уборщик в литейных цехах 1-го разряда9747. Прибиральник у ливарних цехах 1-го розряду
9748. Уборщик в литейных цехах 2-го разряда9748. Прибиральник у ливарних цехах 2-го розряду
9749. Уборщик горячего металла 1-го разряда9749. Прибиральник гарячого металу 1-го розряду
9750. Уборщик горячего металла 2-го разряда9750. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду

Всего должностей - 10695. Отображено должностей - 150
<‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 ››>
РД 31.06.06–86 Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу в морских портах

РД 31.06.06–86 Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу в морских портах

Опубликовано: 23/05/2014

Настоящий руководящий документ устанавливает методы расчета валовых годовых и секундных выбросов вредных веществ в атмосферу объектами порта и транспортными судами и подготовки исходных данных для рас...

РД 31.04.01-90 Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов

РД 31.04.01-90 Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов

Опубликовано: 22/05/2014

Настоящие Правила устанавливают комплекс организационных, технических и технологических требований и рекомендаций по ведению работ по очистке загрязненных акваторий портов от плавающих примесей и ликв...

Наказ 186. Інструкція про порядок і процедуру виконання промірних робіт при визначенні глибин

Наказ 186. Інструкція про порядок і процедуру виконання промірних робіт при визначенні глибин

Опубликовано: 22/05/2014

Ця Інструкція визначає організаційно - технічний та технологічний порядок, технологічні способи, методи проведення промірних робіт, нормативні вимоги щодо точності і строків їх виконання при здійсненн...