Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Начальник комерційного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Торгівля", "Економіка і підприємництво". Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра та спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; організацію товаропросування; умови постачання, транспортування і зберігання товарів; види угод, порядок укладання договорів (угод, контрактів та інш.), обліку і контролю їх виконання; правове забезпечення комерційних угод; порядок оформлення і подання претензій постачальникам, оформлення позовів до арбітражного суду; методи аналізу та оцінювання попиту покупців; методи дослідження вітчизняних і зарубіжних ринків, конкурентоспроможності товарів; порядок і методи проведення експертизи якості, категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; прогнозування і планування попиту і реалізації, формування конкурентоспроможного асортименту товарів; порядок проведення атестації, презентації нових товарів (продукції), організації проведення показу товарів, виставок-продажів; форми закупівлі і продажу товарів; основи маркетингу; фінансову політику підприємства; етику ділового спілкування і ведення переговорів; правила експлуатації комп'ютерної техніки, використання систем зв'язку; основи трудового законодавства; соціально-психологічні особливості управління персоналом; форми та методи організації та оплати праці, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує комерційну діяльність відділу, його підрозділів. Розробляє маркетингові програми, що забезпечують конкурентоспроможність товарів на ринках. Аналізує стан внутрішнього та зовнішнього ринків товарів та послуг з метою визначення факторів, що сприяють успіху в досягненні цілей підприємства. Проводить з фахівцями комплексне вивчення потреб споживачів та їх поведінки в сегментах ринків. Організує господарські зв'язки партнерів з комерційної діяльності; готує та укладає угоди на виробництво та постачання товарів. Вивчає асортимент товарів та послуг з урахуванням особливостей товарних груп, підприємства та цільових ринків. Бере участь у розробленні загальної цінової політики підприємства та визначенні конкретних цін товарів для окремих ринків та їх сегментів. Розробляє заходи з раціоналізації торговельних процесів, організації рекламних компаній, обгрунтовує альтернативні варіанти процесу товарозабезпечення, організації транспортування товарів. Бере участь у становленні зв'язків з виробниками (постачальниками) раціональних товарів, у розробленні стратегії виходу на зарубіжні ринки; виборі зарубіжних партнерів. Розробляє і підписує за дорученням дирекції (власника) торгові договори (угоди, контракти) на закупівлю, постачання товарів (продукції); перевіряє рівень якості вітчизняних та імпортних товарів, наявність сертифікатів, експертизи споживчих властивостей. Контролює виконання постачальниками договірних умов з дотримання ними зобов'язань щодо асортименту, кількості та якості товарів, строків їх поставляння, наявності відповідних товарних знаків. Організує оформлення і пред'явлення постачальникам претензій у разі порушення ними договірних зобов'язань; позови до арбітражного суду. Бере участь у презентації товарів та встановленні цін на них. Розглядає заяви і пропозиції покупців і приймає необхідні рішення. Вивчає системи інформування покупців про товари, які надходять у продаж. Застосовує традиційні і сучасні способи рекламування та показу товарів на виставках-продажах, ярмарках. Проводить розрахунки обсягів товарів для закупівлі, вишукує шляхи реалізації товарних залишків. Бере участь у підготовці фінансових звітів. Забезпечує складання встановленої звітності; використання комп'ютерної техніки при вирішенні комерційних задач. Контролює додержання правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.