Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник комерційного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з комерційною діяльністю на морському транспорті: для магістра - не менше 3 років, для спеціаліста - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство; постанови, накази, розпорядження, положення, правила та інші керівні документи з питань комерційної діяльності на морському транспорті; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; організацію комерційної діяльності в галузі морського транспорту; перспективи, вітчизняні й світові тенденції економічного та соціального розвитку морського транспорту; порядок укладання і виконання договорів; основи економіки й зовнішньоекономічної діяльності; менеджмент і маркетинг; морське і транспортне право; англійську мову на рівні, необхідному для ведення ділового спілкування, листування та оформлення документів; етику ділового спілкування та ведення ділових переговорів; правила та норми охорони праці; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботами щодо кон'юнктурного опрацювання та підготовки комерційних пропозицій, кошторисно-калькуляційної підготовки виробництва, зовнішньоекономічної діяльності, аналізу завантаження і прогнозування виробничої діяльності підприємства. Формує портфель замовлень підприємства з метою максимального використання його можливостей та існуючих виробничих потужностей. Бере участь у розробленні виробничої програми та довгостроковому й короткостроковому плануванні. Забезпечує координацію та узгодження дій усіх підрозділів підприємства у впровадженні єдиної комерційної політики. Вивчає досвід завоювання позицій на регіональних і світових ринках. Визначає шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку. Розробляє заходи щодо вдосконалення комерційної діяльності підприємства, що спрямовані на збільшення прибутку і розширення клієнтурного ринку. Забезпечує підготовку договірної документації та організації взаємовідносин з клієнтурою. Стежить за належним виконанням умов договорів (контрактів). Здійснює координацію діяльності працівників відділу, забезпечує і контролює ведення обліку та встановленої звітності.