Інструкція для посади "Начальник комерційного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник комерційного відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з комерційною діяльністю на морському транспорті: для магістра - не менше 3 років, для спеціаліста - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство;
      - постанови, накази, розпорядження, положення, правила та інші керівні документи з питань комерційної діяльності на морському транспорті;
      - профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства;
      - організацію комерційної діяльності в галузі морського транспорту;
      - перспективи, вітчизняні й світові тенденції економічного та соціального розвитку морського транспорту;
      - порядок укладання і виконання договорів;
      - основи економіки й зовнішньоекономічної діяльності;
      - менеджмент і маркетинг;
      - морське і транспортне право;
      - англійську мову на рівні, необхідному для ведення ділового спілкування, листування та оформлення документів;
      - етику ділового спілкування та ведення ділових переговорів;
      - правила та норми охорони праці;
      - організацію праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник комерційного відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник комерційного відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник комерційного відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник комерційного відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботами щодо кон'юнктурного опрацювання та підготовки комерційних пропозицій, кошторисно-калькуляційної підготовки виробництва, зовнішньоекономічної діяльності, аналізу завантаження і прогнозування виробничої діяльності підприємства.

2.2. Формує портфель замовлень підприємства з метою максимального використання його можливостей та існуючих виробничих потужностей.

2.3. Бере участь у розробленні виробничої програми та довгостроковому й короткостроковому плануванні.

2.4. Забезпечує координацію та узгодження дій усіх підрозділів підприємства у впровадженні єдиної комерційної політики.

2.5. Вивчає досвід завоювання позицій на регіональних і світових ринках.

2.6. Визначає шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку.

2.7. Розробляє заходи щодо вдосконалення комерційної діяльності підприємства, що спрямовані на збільшення прибутку і розширення клієнтурного ринку.

2.8. Забезпечує підготовку договірної документації та організації взаємовідносин з клієнтурою.

2.9. Стежить за належним виконанням умов договорів (контрактів).

2.10. Здійснює координацію діяльності працівників відділу, забезпечує і контролює ведення обліку та встановленої звітності.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник комерційного відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник комерційного відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник комерційного відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник комерційного відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник комерційного відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник комерційного відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник комерційного відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник комерційного відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник комерційного відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник комерційного відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник комерційного відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник комерційного відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник комерційного відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник комерційного відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник комерційного відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник комерційного відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.