Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Командир авіаційного загону", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Наявність свідоцтва пілота цивільної авіації. Стаж роботи за професіями керівників цивільної авіації нижчого рівня - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України; укази Президента України, постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України; вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, накази та вказівки Мінтрансу, Укравіатрансу, інших державних органів вищого рівня, а також нормативні документи підприємства, що регламентують діяльність цивільної авіації України; основи трудового законодавства; організацію, планування та методику навчання льотній роботі; методику планування та аналізу льотної роботи; організацію виробництва, правила і норми охорони праці, вимоги щодо авіаційної безпеки на авіаційному транспорті; моральні і ділові якості підлеглих працівників; підготовку екіпажів до виконання польотів, стан організації льотної роботи, професійну підготовку і методичне навчання льотного складу; стан виробничої дисципліни в льотній службі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво організацією льотної роботи, професійною і методичною підготовкою керівного і льотного складу, а також контроль за підтриманням (підвищенням) кваліфікації льотного складу авіакомпанії. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO. Виконує нормативні документи, що регламентують діяльність цивільної авіації України. Організовує льотну і льотно-методичну роботу авіакомпанії згідно з встановленими нормами і правилами, які діють в цивільній авіації. Здійснює систематичний контроль за рівнем професійної підготовки командно-льотного, інструкторського складу, проходженням перевірок і тренувань льотним складом. Здійснює перевірку техніки пілотування осіб командно-льотного складу авіакомпанії. Розробляє заходи з організації льотної роботи, спрямовані на забезпечення безпеки польотів. Здійснює підбір і розстановку кадрів льотної служби. Організовує проведення і здійснює контроль за повнотою і якістю проведення попередньої підготовки. Здійснює контроль і аналіз засобів польотної інформації. Організовує і проводить розбори польотів у службі. Організовує і проводить заходи з підготовки льотного складу до видів навігації. Здійснює постійний контроль за веденням контрольних примірників нормативних документів. Організовує і бере участь у розслідуванні і аналізі причин авіаційних подій і інцидентів. Контролює стан охорони праці та виробничої санітарії в льотній службі. Дає вказівки льотному персоналу авіакомпанії з питань організації льотної роботи, професійної і методичної підготовки, організації виконання польотів. Бере участь у доборі і розстановці працівників командно-льотного, інструкторського і льотного складу. Здійснює перевірку і допуск командно-льотного інструкторського і льотного складу до польотів згідно з чинними програмами і правилами, прийнятими в цивільній авіації. Усуває від роботи осіб командно-льотного і льотного складу, що показали недостатній рівень підготовки до виконання польоту або допустили наявні порушення правил польотів або дисципліни. Погашає талони порушень у свідоцтвах льотного складу особисто або подає клопотання до Головної інспекції з безпеки польотів Державного департаменту авіаційного транспорту у випадках грубих порушень правил польотів або скоєних авіаційних подій, небезпечних інцидентів. Бере участь у розслідуванні авіаційних подій, інцидентів, які сталися в авіакомпанії. Бере участь у розробленні заходів з питань охорони праці, виробничої санітарії і перевіряє їх виконання в льотній службі.