Інструкція для посади "Командир авіаційного загону", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир авіаційного загону" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Наявність свідоцтва пілота цивільної авіації. Стаж роботи за професіями керівників цивільної авіації нижчого рівня - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - укази Президента України, постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;
      - вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, накази та вказівки Мінтрансу, Укравіатрансу, інших державних органів вищого рівня, а також нормативні документи підприємства, що регламентують діяльність цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства;
      - організацію, планування та методику навчання льотній роботі;
      - методику планування та аналізу льотної роботи;
      - організацію виробництва, правила і норми охорони праці, вимоги щодо авіаційної безпеки на авіаційному транспорті;
      - моральні і ділові якості підлеглих працівників;
      - підготовку екіпажів до виконання польотів, стан організації льотної роботи, професійну підготовку і методичне навчання льотного складу;
      - стан виробничої дисципліни в льотній службі.

1.4. Командир авіаційного загону призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир авіаційного загону підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир авіаційного загону керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир авіаційного загону під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво організацією льотної роботи, професійною і методичною підготовкою керівного і льотного складу, а також контроль за підтриманням (підвищенням) кваліфікації льотного складу авіакомпанії.

2.2. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO.

2.3. Виконує нормативні документи, що регламентують діяльність цивільної авіації України.

2.4. Організовує льотну і льотно-методичну роботу авіакомпанії згідно з встановленими нормами і правилами, які діють в цивільній авіації.

2.5. Здійснює систематичний контроль за рівнем професійної підготовки командно-льотного, інструкторського складу, проходженням перевірок і тренувань льотним складом.

2.6. Здійснює перевірку техніки пілотування осіб командно-льотного складу авіакомпанії.

2.7. Розробляє заходи з організації льотної роботи, спрямовані на забезпечення безпеки польотів.

2.8. Здійснює підбір і розстановку кадрів льотної служби.

2.9. Організовує проведення і здійснює контроль за повнотою і якістю проведення попередньої підготовки.

2.10. Здійснює контроль і аналіз засобів польотної інформації.

2.11. Організовує і проводить розбори польотів у службі.

2.12. Організовує і проводить заходи з підготовки льотного складу до видів навігації.

2.13. Здійснює постійний контроль за веденням контрольних примірників нормативних документів.

2.14. Організовує і бере участь у розслідуванні і аналізі причин авіаційних подій і інцидентів.

2.15. Контролює стан охорони праці та виробничої санітарії в льотній службі.

2.16. Дає вказівки льотному персоналу авіакомпанії з питань організації льотної роботи, професійної і методичної підготовки, організації виконання польотів.

2.17. Бере участь у доборі і розстановці працівників командно-льотного, інструкторського і льотного складу.

2.18. Здійснює перевірку і допуск командно-льотного інструкторського і льотного складу до польотів згідно з чинними програмами і правилами, прийнятими в цивільній авіації.

2.19. Усуває від роботи осіб командно-льотного і льотного складу, що показали недостатній рівень підготовки до виконання польоту або допустили наявні порушення правил польотів або дисципліни.

2.20. Погашає талони порушень у свідоцтвах льотного складу особисто або подає клопотання до Головної інспекції з безпеки польотів Державного департаменту авіаційного транспорту у випадках грубих порушень правил польотів або скоєних авіаційних подій, небезпечних інцидентів.

2.21. Бере участь у розслідуванні авіаційних подій, інцидентів, які сталися в авіакомпанії.

2.22. Бере участь у розробленні заходів з питань охорони праці, виробничої санітарії і перевіряє їх виконання в льотній службі.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир авіаційного загону має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир авіаційного загону має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир авіаційного загону має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир авіаційного загону має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир авіаційного загону має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир авіаційного загону має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир авіаційного загону має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир авіаційного загону має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир авіаційного загону має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир авіаційного загону несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир авіаційного загону несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир авіаційного загону несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир авіаційного загону несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир авіаційного загону несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир авіаційного загону несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир авіаційного загону несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.