Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Командир частини", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту; постанови, укази, розпорядження, рішення та інші керівні документи, що регламентують діяльність оперативно-рятувальної служби з питань організації навчально-виховного процесу, несення гарнізонної та караульної служби, професійної підготовки рядового і начальницького складу; державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення, правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки; норми матеріально-технічного забезпечення; тактико-технічні можливості протипожежної техніки та правила їх технічної експлуатації; правила зберігання та списання протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення та інших матеріальних цінностей; порядок укладання та оформлення договорів з організаціями з надання платних послуг; правила експлуатації та тактико-технічні можливості пожежних автомобілів, які є на оснащенні підрозділу; оперативну обстановку, стан систем протипожежного водопостачання, проїздів і зв'язку в районі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює загальне керівництво роботою особового складу, розподіляє обов'язки та контролює їх виконання. Організовує та забезпечує якісне виконання завдань, покладених на частину, координує всі види її діяльності. Забезпечує виїзд на місце події, керує діями особового складу під час ліквідації пожежі, аварії, стихійного лиха. Здійснює планування роботи частини, контролює стан виконання запланованих заходів, сприяє раціональному використанню робочого часу особовим складом під час виконання навчально-пожежних робіт. Розробляє заходи щодо підвищення готовності частини та подає їх на розгляд вищому керівництву. Готує проекти наказів, доповідні записки, огляди та інші аналітичні документи з питань, що стосуються діяльності частини. Розробляє службову документацію, контролює її ведення та зберігання у встановленому порядку, вносить необхідні корективи до документації. Здійснює проведення відповідних заходів щодо підвищення професійної майстерності особового складу частини. Організовує навчально-виробничу практику (стажування) змінного складу за відповідними програмами, здійснює практичні заходи щодо їх реалізації у навчальному процесі. Забезпечує контроль за організацією караульної служби. Здійснює зміну чергових караулів, затверджує наряд на службу, перевіряє готовність начальницького складу до проведення занять та несення караульної служби. Контролює та несе відповідальність за роботу газодимозахисної служби частини, особисто проводить заняття з особовим складом на свіжому повітрі та у теплодимокамері в апаратах захисту органів дихання. Контролює та несе відповідальність за забезпечення постійної готовності протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення, засобів зв'язку. Здійснює контроль за обліком витрат пально-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів. Забезпечує контроль за станом систем протипожежного водопостачання. Вживає заходів, спрямованих на поліпшення матеріально-технічної бази частини. Сприяє виконанню робіт за договорами щодо надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам, якщо це не заважає основній діяльності частини. Проводить індивідуально-виховну роботу з особовим складом. Аналізує та контролює дотримання дисципліни у пожежній частині та впроваджує заходи щодо її зміцнення. Контролює дотримання підлеглими норм та правил з охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії в частині.