Інструкція для посади "Начальник відділу кошторисно-договірного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу кошторисно-договірного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали органів і підприємств вищого рівня з капітального будівництва;
      - перспективи розвитку виробництва;
      - порядок складання кошторису, розроблення, погодження і затвердження титульних списків;
      - правила укладання договорів;
      - будівельні норми і правила;
      - прейскуранти цін на обладнання і матеріали;
      - економіку, організацію виробництва і будівництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу кошторисно-договірного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу кошторисно-договірного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу кошторисно-договірного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу кошторисно-договірного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою щодо забезпечення підрядних організацій кресленнями, кошторисом та проектною документацією.

2.2. Організовує: експертизу проектів; укладання договорів підряду на капітальне будівництво і реконструкцію підприємств і об'єктів, договорів на проектно-пошукові роботи.

2.3. Забезпечує: затвердження титульних списків будівництв і проектно-пошукових робіт; облік виконаних і оплачених проектно-пошукових робіт; своєчасне подання до фінансуючого банку плану проектно-пошукових робіт, титульних списків та інших матеріалів, необхідних для відкриття фінансування проектно-пошукових робіт.

2.4. Розглядає і готує до затвердження проектно-кошторисну документацію на будівництво.

2.5. Здійснює розподіл між проектними організаціями лімітів на проектно-пошукові роботи.

2.6. Готує пропозиції щодо скорочення обсягів незавершеного будівництва, про будівництво житлових будинків, будівництво і розширення об'єктів комунального господарства, культурного призначення.

2.7. Бере участь у підготовці завдань на розроблення технічних проектів, техніко-економічних обґрунтувань та початкових даних для проектування.

2.8. Вносить пропозиції про перегляд проектів, технічні рішення яких застаріли, і здійснює контроль за їх переглядом.

2.9. Контролює: розроблення перспективних і річних планів проектно-пошукових робіт; виконання договорів на проектно-пошукові роботи і договорів підряду; дотримання кошторисної вартості будівництва й витрат коштів на проектно-пошукові роботи; оформлення протоколів суперечностей і подання їх фінансуючому банку; підготовку матеріалів до арбітражу із спірних питань.

2.10. Оцінює проектні рішення щодо використання відходів видобування і збагачення вугілля при проведені експертизи проекту на будівництво нових, розширення і реконструкцію діючих шахт, розрізів та збагачувальних фабрик.

2.11. Керує працівниками відділу.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу кошторисно-договірного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу кошторисно-договірного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу кошторисно-договірного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу кошторисно-договірного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу кошторисно-договірного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу кошторисно-договірного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу кошторисно-договірного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу кошторисно-договірного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу кошторисно-договірного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу кошторисно-договірного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу кошторисно-договірного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу кошторисно-договірного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу кошторисно-договірного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу кошторисно-договірного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу кошторисно-договірного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу кошторисно-договірного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.