Інструкція для посади "Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції та інші керівні матеріали стосовно суднопідіймальних робіт, проектно-кошторисної справи, а також тих, що визначають діяльність відділу;
      - перспективи розвитку підводно-технічних робіт;
      - склад, зміст, порядок розроблення та узгодження проектів і кошторисів;
      - правила й норми, державні стандарти, технічні умови, інструкції, вказівки, довідкові матеріали, що стосуються проектування і виконання підводних робіт;
      - методику технічних розрахунків;
      - передові методи виконання робіт;
      - основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ);
      - питання економіки, організації виробництва, праці та управління, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує складання кошторисів та розроблення проектів виконання робіт на суднопідіймальні, підводно-технічні та інші підводні роботи із залученням у разі потреби проектних інститутів.

2.2. Здійснює контроль за своєчасним і якісним випуском проектно-кошторисної документації, застосуванням найбільш прогресивних та економічних рішень з метою здешевлення кошторисної вартості.

2.3. Забезпечує відповідність проектів організації робіт до сучасного рівня досягнень науки й техніки, державних стандартів, технологічних норм та рекомендованих схем, вказівок і правил з проектування і виконання суднопідіймальних, підводно-технічних та інших підводних робіт.

2.4. Забезпечує узгодження та оформлення в установленому порядку кошторисів організації робіт.

2.5. Бере участь в експертизі проектів на підводно-технічні роботи, розроблених іншими організаціями та спільно з іншими відділами підприємства і його загонами, готує пропозиції та висновки.

2.6. Надає допомогу загонам і координує їх діяльність з питань складання кошторисів та розроблення проектів організації виконання робіт на підводні роботи.

2.7. Організовує розроблення поточних та перспективних планів роботи, контролює їх виконання та керує працівниками відділу.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.