Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник управління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на державній службі за фахом на керівних посадах не менше 5 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Досвід роботи з управління персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та проходження державної служби; державну політику щодо напряму діяльності управління; основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології, праці; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю управління (самостійного відділу, сектору), розподіляє обов’язки між особовим складом управління (самостійного відділу, сектору), організовує та контролює виконання завдань, покладених на управління (самостійний відділ, сектор). Визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління (самостійного відділу, сектору) та керівників структурних підрозділів у складі управління (самостійного відділу, сектору), затверджує посадові інструкції особового складу управління (самостійного відділу, сектору). Організовує та бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, державних програм, положень та інструкцій щодо сфери діяльності управління (самостійного відділу, сектору), визначає політику та стратегію його діяльності. Організовує планування та контроль виконання основних заходів діяльності управління (самостійного відділу, сектору). Здійснює аналіз виконання державних програм за напрямом діяльності управління (самостійного відділу, сектору) та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій. Розглядає за дорученням керівництва документи, що надійшли від органів державної влади, забезпечує підготовку доповідних та аналітичних довідок, проектів нормативно-правових актів. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності управління (самостійного відділу, сектору), розроблює за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд керівництва Адміністрації Держспецзв'язку. Регулює та контролює ефективну взаємодію управління (самостійного відділу, сектору) з іншими органами Держспецзв'язку та їх структурними підрозділами, а також з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності управління (самостійного відділу, сектору). Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву Адміністрації Держспецзв'язку про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу управління (самостійного відділу, сектору), своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації особового складу управління (самостійного відділу, сектору). Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності управління (самостійного відділу, сектору) згідно з чинним законодавством. Забезпечує дотримання особовим складом управління (самостійного відділу, сектору) вимог чинного законодавства.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти Держспецзв'язку в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції; вносити (готувати) керівництву у встановленому порядку проекти запитів на отримання від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів тощо; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління (самостійного відділу, сектору) та Держспецзв'язку; здійснювати у межах наданих повноважень особистий прийом особового складу з питань, що належать до діяльності управління (самостійного відділу, сектору); забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв'язку щодо виконання повноважень, покладених на управління (самостійний відділ, сектор).