Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник управління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює безпосереднє керівництво роботою управління за всіма напрямами службової діяльності. Розподіляє функціональні обов’язки між своїми заступниками та керівниками підрозділів у складі управління, контролює своєчасність та якість прийнятих ними рішень. Забезпечує ефективне виконання покладених на управління завдань. Здійснює аналіз стану і хід виконання державних програм за напрямом діяльності управління та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій. Виконує за дорученням керівництва завдання органів виконавчої влади вищого рівня, готує керівництву доповідні та аналітичні довідки, проекти наказів та розпоряджень. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд особовим складом управління звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності управління, розроблює за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд керівництва служби. Здійснює функції з управління особовим складом закладу відповідно до законодавства України про працю та проходження служби. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації особового складу управління. Забезпечує відповідно до чинного законодавства внутрішній розпорядок та визначає режим роботи, створює умови для безпечного виконання особовим складом покладених на нього обов`язків. Забезпечує повноту, достовірність та своєчасність подання до керівних органів служби інформації за напрямом роботи управління. Організовує роботу з документами згідно із чинним законодавством.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях із питань, що належать до компетенції закладу; одержувати в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на заклад завдань; вносити керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи з питань, що належать до компетенції закладу; забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб начальницького складу Держспецзв’язку.