Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Майстер гірничий проходки шахти", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за будівельною професією не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази та інші керівні, методичні та нормативні матеріали щодо діяльності будівельної дільниці; технологію й організацію будівельного виробництва; проектно-кошторисну документацію на об'єкти, що будуються; будівельні норми та правила; технічні умови на виконання та приймання будівельно-монтажних робіт; основи економіки, організації праці й управління, норми виробітку та розцінки, діюче положення про оплату праці та матеріальне стимулювання робітників; технічні характеристики будівельних машин, що застосовуються, механізованого інструменту, пристроїв; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації будівельного виробництва; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища; технологію та організацію гірничопрохідницьких робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне керівництво і технічний нагляд за роботою гірничопрохідницьких бригад (ланок). Забезпечує виконання графіків робіт, ефективне використання виробничого устаткування та економне витрачання проходки. Веде облік матеріальних цінностей; вживає заходів щодо їх збереження, своєчасного та правильного списання матеріалів; дотримання паспортів щодо виконання буропідривних робіт та укріплення виробок, графіків циклічної організації праці, технічних і геологічних вимог до якості. Забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до робочих креслень, проекту організації робіт, виробничого плану та нормативних документів. Контролює додержання технологічної послідовності виробництва та забезпечує належну якість робіт. У разі потреби здійснює розбивні роботи, геодезичний контроль під час виконання технологічних операцій, заміри обсягів будівельно-монтажних робіт. Організовує приймання матеріалів, конструкцій, виробів, їх складування та облік. Вносить пропозиції щодо комплектування кількісного та професійно-кваліфікаційного складу бригад, присвоєння розрядів робітникам, їх матеріального стимулювання. Здійснює розміщення бригад, ланок, окремих робітників на дільниці, видає виробничі завдання робітникам і контролює їх виконання; проводить виробничий інструктаж, про що робить запис у спеціальному журналі обліку інструктажів. Оформляє наряди, документи обліку робочого часу, простоїв. Приймає виконані роботи. Організовує оперативний облік виконання виробничих завдань. Стежить за своєчасним забезпеченням бригад і робітників інструментом, пристроями, засобами малої механізації, транспортом, спецодягом, захисними засобами. Створює безпечні умови праці. Бере участь у роботі з атестації робочих місць. Забезпечує економне витрачання матеріалів, застосування за призначенням технологічної оснастки, будівельних машин, енергетичного устаткування, транспортних засобів і засобів захисту працюючих. Контролює дотримання норм перенесення ваги, забезпечення робочих місць знаками безпеки, попереджувальними написами та плакатами. Щодня до початку роботи перевіряє стан охорони праці і вживає заходів для усування виявлених недоліків, контролює виконання робітниками інструкцій з питань охорони праці, виробничої та трудової дисципліни. Організовує впровадження у виробництво передових методів і прийомів праці. Бере участь у розробленні колективного договору та виконанні його заходів.