Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва шахти, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; правила технічної експлуатації вугільних шахт; технічні характеристики, будову й правила технічної експлуатації обладнання, установок і приладів дільниці; план ліквідації аварій; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання змінних завдань; якісне буріння технологічних, розвідувальних, технічних та інших свердловин; безперебійну роботу і ремонт обладнання; втілення заходів щодо вдосконалення організації праці: дотримання виробничої та трудової дисципліни в зміні; збереженість матеріальних цінностей. Здійснює: розроблення і втілення заходів щодо підвищення ефективності дегазації й гасіння ендогенних пожеж; розставляє та проводить інструктаж робітників з питань безпечних методів роботи; розвідку розроблюваної дільниці; спостереження за ранніми стадіями самозаймання вугілля: заходи щодо вдосконалення організації праці і виробництва, поліпшення використання робочого часу. Оформляє наряди на виконання робіт, видає змінні, місячні завдання й проводить приймання виконаних робіт. Бере участь: у розробленні та впровадженні комплексних заходів боротьби з пилом, з раптовими викидами вугілля та газу; у впровадженні нової техніки; у з'ясуванні причин аварій та нещасних випадків. Контролює: забезпеченість зміни необхідними матеріалами й інструментами; наявність у робітників світильників, приладів для заміряння метану, засобів індивідуального захисту; правильність експлуатації приладів і обладнання; спускання і вихід з шахти робочих змін; дотримання правил охорони праці під час проведення робіт. Вносить пропозиції про необхідні зміни в паспортах у зв'язку із зміною гірничо-геологічних та інших умов. Веде встановлену документацію, звітність.