Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва шахти, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; основи аерогазодинаміки вугільних шахт; правила технічної експлуатації вугільних шахт; технічні характеристики, будову й правила експлуатації обладнання, установок і приладів вентиляції, кондиціонування повітря, пилоприборкання й контролю рудникової атмосфери; технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення; план ліквідації аварій; методи техніко-економічного та виробничого планування; порядок тарифікації робіт і робітників; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання змінних завдань; безаварійну роботу вентиляційних установок, пристроїв, обладнання кондиціонування повітря й пилоприборкання, автоматичних приладів контролю рудникової атмосфери; дотримання виробничої й трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Здійснює: заміри кількості й швидкості руху повітря гірничими виробками, набір проб для контролю загазованості й запиленості повітря; втілення заходів щодо покращання використання робочого часу, підвищення продуктивності праці; розставлення робітників: видавання завдань бригадам та робітникам і контролює їх виконання. Бере участь: у розгляді проектів комплексного знепилювання, протипожежного захисту, заходів щодо запобігання раптовим викидам вугілля та газу; у з'ясуванні причин аварій і нещасних випадків; у перегляді норм виробітку і присвоєнні кваліфікації робітникам. Контролює: стан провітрювання, справність вентиляційних пристроїв, обладнання й протипилових засобів загальношахтового призначення: склад рудникової атмосфери, температуру повітря й ступінь його запиленості; правильність встановлення й роботу вентиляторів місцевого провітрювання, апаратури контролю кількості повітря й стаціонарних газоаналізаторів; виконання заходів щодо запобігання раптовим викидам вугілля й газу, гірничим ударам, прориву води, самозаймання вугілля; дотримання паспортів кріплення й керування покрівлею; стан запасних виходів. Проводить інструктаж робітників з питань охорони праці й правил безпеки, знання ними запасних виходів, правил експлуатації обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури й пристроїв для вентиляції й дегазації, засобів боротьби з рудниковим пилом, методів заміряння вмісту метану та вуглекислого газу, правил користування засобами індивідуального захисту. Веде встановлену документацію, звітність.