Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Майстер дільниці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста і бакалавра - не менше 2 років, для молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; нормативні та керівні матеріали щодо технічного обслуговування та ремонту теплоенергетичного устаткування; Закон "Про охорону праці"; правила улаштування та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів; правила безпеки в газовому господарстві, правила влаштування та безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води; правила улаштування та безпечної експлуатації вантажопідйомних механізмів; положення про систему планово-запобіжних ремонтів основного теплоенергетичного устаткування, основи економіки, організацію виробництва і праці; чинні положення про оплату праці та матеріальне стимулювання; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне керівництво роботою експлуатаційного персоналу з безперебійного виробітку теплової енергії згідно з температурою зовнішнього повітря. Забезпечує раціональне використання котельного устаткування, правильну експлуатацію обладнання. Забезпечує продуктивність праці робітників протягом усієї зміни. Контролює роботу теплоенергетичного обладнання, виробіток і параметри теплоносія, додержання лімітів та норм витрати природного газу, електроенергії та води. Контролює виконання інструкцій щодо експлуатації теплоенергетичного устаткування, ведення експлуатаційним персоналом технічної документації: режимних карт, ремонтних журналів тощо за переліком. Здійснює роботу з виявлення, локалізації та ліквідації аварій і пошкоджень, персонально керує роботами під час ліквідації аварійних ситуацій. Організовує роботу з випробування теплоенергетичного устаткування та теплових мереж. Здійснює організацію робіт з виконання поточного і капітального ремонтів. Бере участь у прийманні закінчених нових об'єктів, об'єктів у процесі здійснення капремонту і реконструкції. Розробляє заходи щодо зменшення питомих норм витрати природного газу, електроенергії та води, доводить їх до виконавців і добивається виконання. Забезпечує дотримання працюючими виробничої і трудової дисципліни, чистоти і порядку на робочих місцях. Проводить первинний, повторний, позаплановий, поточний інструктажі та навчання робітників безпечним методам роботи на робочих місцях, веде журнал обліку інструктажів з охорони праці. Наглядає за справністю і правильною експлуатацією устаткування, обладнання, захисних пристроїв, огорож, а також засобів сигналізації та автоматизації. Наглядає за справністю вентиляційних установок та пристроїв, нормальною освітленістю робочих місць. Контролює своєчасність атестацій робітників, які обслуговують об'єкти підвищеної безпеки. Забезпечує своєчасну видачу працюючим засобів індивідуального захисту згідно з діючими нормами, контролює правильність їх використання. У разі нещасного випадку негайно організовує надання першої допомоги потерпілому, повідомляє про те, що трапилось, начальнику теплового району, у разі потреби терміново викликає швидку допомогу. Наглядає за станом побутових приміщень, контролює наявність мийних засобів, пристроїв для сушіння одягу. Забезпечує котельню засобами наочної агітації щодо безпеки праці (знаками, пам'ятками, плакатами та інструкціями). Після закінчення роботи стежить за правильністю здавання обладнання та робочих місць робітникам іншої зміни або відключення обладнання.