Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо виробничо-господарської діяльності цеху; будову агрегатів та апаратури підстанцій; будову та застосування арматури контактної мережі трамвая (тролейбуса); методи випробування обладнання; способи визначення місць пошкодження кабелю; технологію ремонту електроустаткування підстанцій, контактної і кабельної мереж; правила оформлення дефектних відомостей та актів; економіку енергогосподарства; технічні норми, допуски та умови на обладнання, що ремонтується; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає поточні і перспективні плани, графіки ремонтів електроустаткування та виготовлення запасних частин. Організовує виробничі процеси з ремонту обладнання підстанцій і контактно-кабельної мережі. Здійснює контроль за виконанням плану виробництва та якістю ремонтних робіт, а також за правильністю застосування системи оплати праці. Складає заявки на матеріали, арматуру і запасні частини для ремонту обладнання. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів, апробації технічної документації. Організовує облік та складання звітності про виробничу діяльність цеху. Розробляє технологічні процеси з усіх видів ремонту. Здійснює періодичні випробування та перевірку підйомних механізмів, пересувних засобів ремонту і пристроїв для транспортування важкого обладнання і матеріалів. Здійснює керівництво роботою з економії матеріальних і трудових ресурсів, зменшення собівартості ремонтних робіт. Контролює дотримання робітниками технології ремонтних робіт. Організовує періодичні перевірки знань робітників щодо правил та інструкцій з охорони праці. Забезпечує дотримання робітниками норм і правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.