Інструкція для посади "Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо виробничо-господарської діяльності цеху;
      - будову агрегатів та апаратури підстанцій;
      - будову та застосування арматури контактної мережі трамвая (тролейбуса);
      - методи випробування обладнання;
      - способи визначення місць пошкодження кабелю;
      - технологію ремонту електроустаткування підстанцій, контактної і кабельної мереж;
      - правила оформлення дефектних відомостей та актів;
      - економіку енергогосподарства;
      - технічні норми, допуски та умови на обладнання, що ремонтується;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає поточні і перспективні плани, графіки ремонтів електроустаткування та виготовлення запасних частин.

2.2. Організовує виробничі процеси з ремонту обладнання підстанцій і контактно-кабельної мережі.

2.3. Здійснює контроль за виконанням плану виробництва та якістю ремонтних робіт, а також за правильністю застосування системи оплати праці.

2.4. Складає заявки на матеріали, арматуру і запасні частини для ремонту обладнання.

2.5. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів, апробації технічної документації.

2.6. Організовує облік та складання звітності про виробничу діяльність цеху.

2.7. Розробляє технологічні процеси з усіх видів ремонту.

2.8. Здійснює періодичні випробування та перевірку підйомних механізмів, пересувних засобів ремонту і пристроїв для транспортування важкого обладнання і матеріалів.

2.9. Здійснює керівництво роботою з економії матеріальних і трудових ресурсів, зменшення собівартості ремонтних робіт.

2.10. Контролює дотримання робітниками технології ремонтних робіт.

2.11. Організовує періодичні перевірки знань робітників щодо правил та інструкцій з охорони праці.

2.12. Забезпечує дотримання робітниками норм і правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник цеху з ремонту електроустаткування перетворювальних підстанцій контактних та кабельних мереж несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.