Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності цеху; організацію і технологію підземного і капітального ремонту свердловин; основи технології розроблення нафтових і газових родовищ; технічні характеристики устаткування та інструменту, які застосовуються під час капітального і підземного ремонту свердловин; геологічну характеристику нафтових родовищ, на які працює цех; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; порядок розроблення виробничих завдань; основи трудового законодавства; законодавство з охорони надр і навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничо-господарською діяльністю цеху. Бере участь у розробленні оперативних завдань з підземного і капітального ремонту свердловин. Здійснює роботи щодо інтенсифікації видобутку нафти і газу та збільшення приємистості нагнітальних свердловин. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування і споруд та виконання графіка ремонтів устаткування, профілактичних оглядів і випробувань закріпленого за цехом устаткування. Здійснює контроль за підготовкою і проведенням капітального і підземного ремонту свердловин. Забезпечує контроль і виконання в установлені терміни планових завдань і робіт, пов'язаних з ліквідацією аварії. Організовує своєчасне забезпечення цеху устаткуванням, інструментом, матеріалами, спецтехнікою та забезпечує їх раціональне використання. Розробляє і забезпечує виконання організаційно-технічних заходів щодо поліпшення якості ремонту. Організовує проведення аналізу з виявлення причин необхідності проведення підземного ремонту. Бере участь у розслідуванні причин аварій і неякісних ремонтів свердловин і вживає заходів щодо їх усунення. Забезпечує своєчасне складання заявок на устаткування, інструмент і матеріально-технічні засоби, необхідні для виробництва. Здійснює контроль за витратами матеріалів, палива, електроенергії. Бере участь у відбракуванні і підготовці актів на списання інструменту та устаткування, яке непридатне для використання. Забезпечує впровадження нової техніки, технології, механізації трудомістких процесів і видавання попереджувальних рекомендацій. Проводить роботу щодо удосконалення технології ремонту свердловин. Забезпечує безпечні та здорові умови праці. Забезпечує виконання заходів з охорони навколишнього середовища. Координує роботу майстрів, бригад. Забезпечує складання і своєчасне подання встановленої звітності по цеху. Керує працівниками цеху.