Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Наявність наукового ступеня. Досвід роботи щодо виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт у сфері криптографічного та технічного захисту інформації або інших. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України, Інституту, які регламентують здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах, нормативно-правові акти у сфері криптографічного та технічного захисту інформації та збереження державної таємниці, сфери підготовки наукових кадрів, Дисциплінарний статут; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки та технології у сфері криптографічного та технічного захисту інформації; етику ділового спілкування та ведення переговорів; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; порядок оформлення документації, що пов’язана з організацією підготовки наукових кадрів; інструкцію з діловодства в Інституті; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу сектору організації підготовки наукових кадрів. Здійснює планування, організацію й контроль за підготовкою та атестацією наукових кадрів в Інституті. Бере участь в організації приймання до аспірантури та докторантури. Забезпечує розроблення річних та перспективних планів підготовки наукових кадрів, планів приймання до аспірантури та докторантури. Бере участь в організації приймання кандидатських іспитів, виконання технічних аспектів роботи спеціалізованих учених рад для захисту докторських та кандидатських дисертацій. Розроблює та здійснює заходи, спрямовані на удосконалення планування та організації навчального процесу аспірантів та здобувачів. Здійснює технічне забезпечення та контроль за роботою спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Бере участь у розробці проектів методичних документів щодо організації підготовки наукових кадрів. Організовує роботу з обліку кандидатів для вступу до аспірантури та докторантури, здобувачів наукових ступенів докторів та кандидатів наук. Бере участь у підготовці матеріалів до кандидатських іспитів аспірантів та здобувачів Інституту. Здійснює взаємодію із сторонніми організаціями з питань підготовки наукових кадрів. Контролює виконання наказів та вказівок щодо організації підготовки наукових кадрів в Інституті. Бере участь у контролі за використанням коштів, які виділяються на підготовку наукових кадрів. Веде облік та зберігання планувальних та звітних документів з підготовки наукових кадрів Інституту.

Спеціалізація
Має право: проводити індивідуальну педагогічну діяльність; обирати та бути обраним до Ученої ради Інституту; брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо; проводити наукові дослідження та публікувати їх результати згідно з установленим порядком; вносити пропозиції керівництву Інституту щодо вдосконалення організації підготовки наукових кадрів в Інституті; підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку, робити самостійний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; брати участь у конкурсах на заміщення наукових та науково-педагогічних посад.