Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника ковальсько-пресового устаткування 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та кінематичні схеми складних молотів, пресів, будову особливо складних штампів; правила та основні умови виконання операцій з кування складних поковок, з штампування складних та відповідальних деталей, конструкцію, кінематичні схеми автоматичних та напівавтоматичних ліній; способи налагодження, ремонту і монтажу устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує, установлює та регулює роботу кувальних багаторівчакових штампів для складних та особливо складних поковок. Налагоджує та регулює роботу ковальських та штампувальних молотів з масою падаючих частин понад 8 т, механічних і гідравлічних кувальних пресів зусиллям понад 50 МН (5000 тс), горизонтально-згинальних пресів (бульдозерів) зусиллям понад 3 МН (300 тс). Налагоджує, установлює і регулює роботу штампів, горизонтально-кувальних машин зусиллям понад 12 МН (1200 тс) і пресувальних та калібрувальних прес-форм для пресування та калібрування складних і особливо складних виробів з металевих порошків. Налагоджує стани поперечного прокату шарів з електропідігріванням, розкочувальні машини з розкочування кілець для шарикопідшипників. Налагоджує зубонакатні стани різних типів для накатування зубів на нагріті заготовки. Налагоджує автоматичні та напівавтоматичні лінії для гарячого штампування особливо складних деталей та виробів. Налагоджує та регулює маніпулятори (роботи) з програмним керуванням. Налагоджує та установлює інструмент на болтокувальних та гайкопробивних пресах. Складає, розбирає, установлює та налагоджує особливо складні штампи. Перевіряє правильність проведеного налагодження.