Інструкція для посади "Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника ковальсько-пресового устаткування 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та кінематичні схеми складних молотів, пресів, будову особливо складних штампів;
      - правила та основні умови виконання операцій з кування складних поковок, з штампування складних та відповідальних деталей, конструкцію, кінематичні схеми автоматичних та напівавтоматичних ліній;
      - способи налагодження, ремонту і монтажу устаткування.

1.4. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Налагоджує, установлює та регулює роботу кувальних багаторівчакових штампів для складних та особливо складних поковок.

2.2. Налагоджує та регулює роботу ковальських та штампувальних молотів з масою падаючих частин понад 8 т, механічних і гідравлічних кувальних пресів зусиллям понад 50 МН (5000 тс), горизонтально-згинальних пресів (бульдозерів) зусиллям понад 3 МН (300 тс).

2.3. Налагоджує, установлює і регулює роботу штампів, горизонтально-кувальних машин зусиллям понад 12 МН (1200 тс) і пресувальних та калібрувальних прес-форм для пресування та калібрування складних і особливо складних виробів з металевих порошків.

2.4. Налагоджує стани поперечного прокату шарів з електропідігріванням, розкочувальні машини з розкочування кілець для шарикопідшипників.

2.5. Налагоджує зубонакатні стани різних типів для накатування зубів на нагріті заготовки.

2.6. Налагоджує автоматичні та напівавтоматичні лінії для гарячого штампування особливо складних деталей та виробів.

2.7. Налагоджує та регулює маніпулятори (роботи) з програмним керуванням.

2.8. Налагоджує та установлює інструмент на болтокувальних та гайкопробивних пресах.

2.9. Складає, розбирає, установлює та налагоджує особливо складні штампи.

2.10. Перевіряє правильність проведеного налагодження.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.