Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник зміни", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; основні чинники, що впливають на стан об’єктів охорони, збереження матеріальних та інших цінностей; основи організації праці та управління; організацію роботи зміни; види та форми звітності; принципи та методи оцінки ефективної діяльності зміни та закладу охорони; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу зміни, розподіляє обов’язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу. Визначає загальну лінію діяльності, приймає рішення щодо її вдосконалення. Забезпечує установлений режим роботи особового складу зміни та виконання покладених на нього завдань щодо своєчасного реагування на заяви, повідомлення та інформацію в межах повноважень, передбачених керівництвом закладу. Здійснює збір, обробку та узагальнення оперативної інформації. Контролює та організовує постійну взаємодію зміни з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами з питань оперативного реагування та під час виникнення надзвичайних ситуацій при виконанні функцій охорони об’єктів, матеріальних та інших цінностей. Організовує методичне та документальне забезпечення діяльності особового складу зміни. Здійснює заходи, спрямовані на удосконалення системи інформаційного забезпечення її роботи. Аналізує результати діяльності зміни, виявляє причини та обставини випадків неналежного виконання функціональних обов’язків особовим складом зміни, різних надзвичайних ситуацій, пошкоджень об’єктів охорони, матеріальних та інших цінностей. Сприяє виявленню особовим складом зміни творчої ініціативи, пошуку нових шляхів ефективного вирішення завдань, покладених на неї. Вносить пропозиції щодо підвищення ефективності дій структурних підрозділів закладу у разі виникнення непередбачуваних ситуацій. Організовує підтримання ліній та засобів зв’язку у належному стані на випадок термінових повідомлень та ускладнення оперативної ситуації. Розроблює разом з фахівцями органів Держспецзв’язку та їх структурних підрозділів проекти нормативних документів щодо удосконалення системи оперативного інформування та реагування на надзвичайні події. Контролює приймання, видавання та облік спеціальних засобів та матеріалів, необхідних для здійснення покладених на зміну завдань. Здійснює контроль за використанням автотранспорту. Забезпечує навчання особового складу зміни та ведення документації відповідно до чинного законодавства. Контролює дотримання особовим складом зміни режиму секретності.

Спеціалізація
Має право: залучати у встановленому порядку відповідних фахівців для розробки пропозицій, рекомендацій, заходів з питань, що стосуються діяльності зміни; отримувати інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків, покладених на особовий склад зміни; вносити на розгляд керівництва закладу пропозиції щодо удосконалення роботи зміни; брати участь у нарадах, зборах, засіданнях робочих груп з питань, пов’язаних з роботою зміни.