Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник зміни атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 6 років на посадах зі зростаючою відповідальністю, з них - не менше 3 років на атомних електростанціях.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують правила експлуатації атомної електростанції; правила будови та безпечної експлуатації устаткування та споруд атомної електростанції; правила та норми радіаційної безпеки під час експлуатації атомних електростанцій; технічні вимоги до конструкції установок та систем, що забезпечують ядерну безпеку; основні техніко-економічні показники, теплову та електричну схему атомної електростанції; експлуатаційні характеристики й технологічні схеми основного та допоміжного устаткування атомної електростанції; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, основні правила обслуговування, територіальне розташування устаткування, комутаційної апаратури та споруд атомної електростанції; призначення, принцип роботи встановлених на устаткуванні засобів вимірювань, пристроїв сигналізації, захисту, автоматики та блокування; правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж; посадові й виробничі інструкції оперативного персоналу атомної електростанції; план дій оперативного персоналу атомних електростанцій і населення у разі радіаційної аварії; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі оперативного і безпечного управління атомною електростанцією; основи економіки, організації виробництва, праці й управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює загальне адміністративно-технічне та оперативне керівництво експлуатацією атомної електростанції. Забезпечує надійну, безпечну й економічну роботу устаткування атомної електростанції. Забезпечує виконання графіків електричного та теплового навантажень, дотримання рівня встановленої кількості та якості електричної і теплової енергії, підвищення коефіцієнта готовності й економічної ефективності атомної електростанції. Керує проведенням перемикання в основних і технологічних схемах атомної електростанції, контролює своєчасність виконання графіків профілактичних оглядів устаткування, систем регулювання, блокування та контролю, а також графіків переходу на резервне устаткування. Забезпечує своєчасний пуск та зупинку основного та допоміжного устаткування, зміну режимів його роботи, підготовку і виведення в ремонт та введення до експлуатації після ремонту. Веде контроль за параметрами технологічного процесу та характеристиками устаткування і систем безпеки атомної електростанції. Контролює виконання оперативним персоналом вимог нормативних документів з експлуатації устаткування, запобігання нещасним випадкам, пожежної, радіаційної і ядерної безпеки, виробничих інструкцій та програм під час проведення випробувань устаткування. У разі порушення режиму роботи устаткування, аваріях, стихійному лихові, пожежах керує їх локалізацією та ліквідацією, вживає заходів щодо забезпечення безпеки персоналу, збереження устаткування, відновлення нормального режиму роботи устаткування атомної електростанції. Складає диспетчерське повідомлення про аварії та передає його диспетчеру енергосистеми. У разі аварій в енергосистемі, електричних та теплових мережах вживає заходів щодо підтримки нормальних параметрів електричної і теплової енергії. Бере участь у проведенні протиаварійного та протипожежного тренування, в роботі комісій з розгляду порушень у роботі устаткування. Бере участь у перевірці знань підлеглого персоналу, а також в атестації робочих місць. Проводить оперативні наради зміни, веде оперативну документацію.