Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оброблювач сусла та соків 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оброблювача сусла та соків 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: біофізико-хімічні властивості сировини, матеріалів; технологію процесів бродіння, виведення та розмноження чистої культури дріжджів; технологічні режими, правила їх виконання та регулювання; принцип роботи обслуговуваного устаткування, апаратів, комунікацій; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила ведення обліку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес бродіння сусла, соків і м'язги під керівництвом оброблювача вищої кваліфікації або майстра (технолога): готує місткості, наповнює їх суслом, соком або м'язгою, подає дріжджову розводку. Проводить сульфітацію та спиртування виноматеріалів, знімає їх з дріжджових осадів. Доглядає за м'язгою під час процесу настоювання або бродіння на ній сусла. В оцтовому виробництві - веде процес оцтового бродіння. Веде процес освітлення сусла та соків. Наповнює відстійні місткості суслом та соком, подає сірчистий ангідрид і водяну суспензію бентоніту, перемішує, контролює процес освітлення, передає після освітлення на бродіння. Виконує операції і роботи з розмноження чистої культури дріжджів і приготування дріжджової розводки під керівництвом оброблювача більш високої кваліфікації або майстра (технолога). Підготовляє та стерилізує апарати, устаткування, місткості, комунікації. Веде процес освітлення (фільтрації), устоювання живильного середовища. Наповнює стерилізатори живильним середовищем, проводить стерилізацію і зливає у стерильні місткості. Подає дріжджову розводку в стерильне середовище і на виробництво дозувальними пристроями, насосами. Обслуговує та регулює роботу апаратів, насосів, фільтрів і комунікацій. Проводить концентрацію (уварювання) сусла у відкритих котлах. Наповнює котли суслом, регулює температуру нагрівання, стежить за процесом уварювання. Переливає сусло по мірі уварювання із великих котлів у менші, нейтралізує сусло, зливає готовий концентрат у місткості. Відбирає проби на виробництві та в складах для мікробіологічного контролю. Готує суспензію бентоніту. Чистить, миє котли та інвентар. Обслуговує та регулює роботу апаратів, комунікацій, насосів, мішалок та іншого устаткування. Веде облік.