Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оброблювач сусла та соків 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача сусла та соків 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: біофізико-хімічні властивості сировини, матеріалів; технологію процесів бродіння, виведення і розмноження чистої культури дріжджів, виробництва сусла у вакуум-апаратах; способи визначення стадій готовності виноматеріалів, дріжджової розводки та вакуум-сусла; принцип роботи обслуговуваного устаткування, правила користування контрольно-вимірювальними приладами.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес бродіння сусла, соків, м'язги. Підготовлює місткості, наповнює їх суслом або м'язгою, дозує та подає дріжджову розводку. Проводить сульфітацію, спиртування, теплове оброблення та ферментацію м'язги. Знімає виноматеріали з дріжджових осадів. Контролює і регулює процес бродіння за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, даними лабораторних аналізів і органолептично. Веде процес генерації чистої культури дріжджів, готує дріжджову розводку у виробничих умовах. Збирає дріжджі, готує стерильне живильне середовище, проводить засів дріжджів у живильне середовище. Стежить за процесом генерації. Подає дріжджову розводку на виробництво дозувальними пристроями, насосами. Веде процес концентрації (уварювання) сусла у вакуум-апаратах. Подає сусло та пару у вакуум-апарат. Регулює температуру і розрідження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Стежить за процесом уварювання і визначає момент його закінчення. Зливає готовий концентрат у місткості. Обслуговує та регулює роботу насосів, фільтрів, мішалок, комунікацій, усуває несправності в їх роботі.