Інструкція для посади "Оброблювач сусла та соків 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оброблювач сусла та соків 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача сусла та соків 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - біофізико-хімічні властивості сировини, матеріалів;
      - технологію процесів бродіння, виведення і розмноження чистої культури дріжджів, виробництва сусла у вакуум-апаратах;
      - способи визначення стадій готовності виноматеріалів, дріжджової розводки та вакуум-сусла;
      - принцип роботи обслуговуваного устаткування, правила користування контрольно-вимірювальними приладами.

1.4. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес бродіння сусла, соків, м'язги.

2.2. Підготовлює місткості, наповнює їх суслом або м'язгою, дозує та подає дріжджову розводку.

2.3. Проводить сульфітацію, спиртування, теплове оброблення та ферментацію м'язги.

2.4. Знімає виноматеріали з дріжджових осадів.

2.5. Контролює і регулює процес бродіння за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, даними лабораторних аналізів і органолептично.

2.6. Веде процес генерації чистої культури дріжджів, готує дріжджову розводку у виробничих умовах.

2.7. Збирає дріжджі, готує стерильне живильне середовище, проводить засів дріжджів у живильне середовище.

2.8. Стежить за процесом генерації.

2.9. Подає дріжджову розводку на виробництво дозувальними пристроями, насосами.

2.10. Веде процес концентрації (уварювання) сусла у вакуум-апаратах.

2.11. Подає сусло та пару у вакуум-апарат.

2.12. Регулює температуру і розрідження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.13. Стежить за процесом уварювання і визначає момент його закінчення.

2.14. Зливає готовий концентрат у місткості.

2.15. Обслуговує та регулює роботу насосів, фільтрів, мішалок, комунікацій, усуває несправності в їх роботі.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оброблювач сусла та соків 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.