Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оброблювач сусла та соків 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача сусла та соків 1 розряду - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні властивості сусла, соків, вина, дріжджів; правила наповнення технологічних місткостей; правила стерилізації живильного середовища, посуду, місткостей; правила підготовки дезінфікуючих засобів; правила та способи оброблення дріжджових осадів; правила збирання та оброблення чистої культури дріжджів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує окремі прості операції з приготування виноматеріалів із сусла та соків. Перекачує сусло та соки із збірників у відстійні місткості, м'язгу - із збірника у бродильні резервуари. Готує дезінфікуючі засоби для обробки бродильних місткостей. Зливає (перекачує насосом) дріжджові осади після устоювання або зброджування та спиртування виноматеріалів. Групує та обробляє дріжджові осади (устоює, фільтрує, пресує), передає їх на утилізацію. Установлює бочки на лагери (яруси), із подальшим наповненням їх суслом. Розбирає лагери, перекочує бочки. Відливає або, доливає в місткості виноматеріали для дотримання в них необхідного рівня. Обробляє шпунти й шпунтові отвори. Парафінує шпунти. Готує робочий розчин сірчистого ангідриду. Окурює приміщення сірчистим ангідридом. Виконує окремі операції і роботи в процесі збирання й оброблення чистої культури дріжджів. Відбирає проби. Миє, чистить, дезінфікує устаткування, комунікації. Проводить стерилізацію місткостей.