Інструкція для посади "Оброблювач сусла та соків 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оброблювач сусла та соків 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оброблювача сусла та соків 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - біофізико-хімічні властивості сировини, матеріалів;
      - технологію процесів бродіння, виведення та розмноження чистої культури дріжджів;
      - технологічні режими, правила їх виконання та регулювання;
      - принцип роботи обслуговуваного устаткування, апаратів, комунікацій;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - правила ведення обліку.

1.4. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес бродіння сусла, соків і м'язги під керівництвом оброблювача вищої кваліфікації або майстра (технолога): готує місткості, наповнює їх суслом, соком або м'язгою, подає дріжджову розводку.

2.2. Проводить сульфітацію та спиртування виноматеріалів, знімає їх з дріжджових осадів.

2.3. Доглядає за м'язгою під час процесу настоювання або бродіння на ній сусла.

2.4. В оцтовому виробництві - веде процес оцтового бродіння.

2.5. Веде процес освітлення сусла та соків.

2.6. Наповнює відстійні місткості суслом та соком, подає сірчистий ангідрид і водяну суспензію бентоніту, перемішує, контролює процес освітлення, передає після освітлення на бродіння.

2.7. Виконує операції і роботи з розмноження чистої культури дріжджів і приготування дріжджової розводки під керівництвом оброблювача більш високої кваліфікації або майстра (технолога).

2.8. Підготовляє та стерилізує апарати, устаткування, місткості, комунікації.

2.9. Веде процес освітлення (фільтрації), устоювання живильного середовища.

2.10. Наповнює стерилізатори живильним середовищем, проводить стерилізацію і зливає у стерильні місткості.

2.11. Подає дріжджову розводку в стерильне середовище і на виробництво дозувальними пристроями, насосами.

2.12. Обслуговує та регулює роботу апаратів, насосів, фільтрів і комунікацій.

2.13. Проводить концентрацію (уварювання) сусла у відкритих котлах.

2.14. Наповнює котли суслом, регулює температуру нагрівання, стежить за процесом уварювання.

2.15. Переливає сусло по мірі уварювання із великих котлів у менші, нейтралізує сусло, зливає готовий концентрат у місткості.

2.16. Відбирає проби на виробництві та в складах для мікробіологічного контролю.

2.17. Готує суспензію бентоніту.

2.18. Чистить, миє котли та інвентар.

2.19. Обслуговує та регулює роботу апаратів, комунікацій, насосів, мішалок та іншого устаткування.

2.20. Веде облік.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оброблювач сусла та соків 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.