Категорія - Керівники |  Галузь - Спортивна діяльність
Інструкція для посади "Начальник клубу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - на менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови та рішення державних органів про основні напрями розвитку оборонно-масової, навчальної та спортивної роботи, що регламентують діяльність клубу; основи трудового та громадського законодавства; основи економіки, організації праці та управління; вітчизняний та світовий досвід у галузі технічних та прикладних видів спорту; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує всіма видами діяльності клубу. Організовує та спрямовує діяльність підвідомчих служб на проведення згідно з календарним планом спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів та інших заходів. Забезпечує контроль за підготовкою спортсменів-розрядників, громадських тренерів, суддів зі спорту. Забезпечує клуб кваліфікованими кадрами, контролює виконання планів робіт. Організовує роботу трудового колективу, спрямовану на своєчасне та якісне виконання завдань з підготовки спеціалістів для народного господарства, а також методичну та спеціальну підготовку викладацько-інструкторського складу. Забезпечує запровадження в навчальний процес технічних засобів навчання. Проводить за участю громадських організацій роботу з виховання кадрів, розвитку у працівників почуття відповідальності за доручену їм справу та за результати праці трудового колективу. Послідовно провадить у життя державні рішення з розвитку технічних та прикладних видів спорту.