Інструкція для посади "Начальник клубу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник клубу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - на менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови та рішення державних органів про основні напрями розвитку оборонно-масової, навчальної та спортивної роботи, що регламентують діяльність клубу;
      - основи трудового та громадського законодавства;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - вітчизняний та світовий досвід у галузі технічних та прикладних видів спорту;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник клубу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник клубу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник клубу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник клубу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує всіма видами діяльності клубу.

2.2. Організовує та спрямовує діяльність підвідомчих служб на проведення згідно з календарним планом спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів та інших заходів.

2.3. Забезпечує контроль за підготовкою спортсменів-розрядників, громадських тренерів, суддів зі спорту.

2.4. Забезпечує клуб кваліфікованими кадрами, контролює виконання планів робіт.

2.5. Організовує роботу трудового колективу, спрямовану на своєчасне та якісне виконання завдань з підготовки спеціалістів для народного господарства, а також методичну та спеціальну підготовку викладацько-інструкторського складу.

2.6. Забезпечує запровадження в навчальний процес технічних засобів навчання.

2.7. Проводить за участю громадських організацій роботу з виховання кадрів, розвитку у працівників почуття відповідальності за доручену їм справу та за результати праці трудового колективу.

2.8. Послідовно провадить у життя державні рішення з розвитку технічних та прикладних видів спорту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник клубу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник клубу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник клубу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник клубу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник клубу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник клубу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник клубу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник клубу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник клубу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник клубу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник клубу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник клубу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник клубу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник клубу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник клубу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник клубу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.