Інструкція для посади "Начальник автомобільної колони", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник автомобільної колони" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2-х років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні документи та інші керівні матеріали щодо виробничо-господарської діяльності автотранспортних підприємств;
      - будову, призначення, техніко-експлуатаційні характеристики та конструктивні особливості автотранспортних засобів, правила їх технічної експлуатації;
      - правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
      - правила перевезень вантажів (у тому числі небезпечних, великовагових, негабаритних) автомобільним транспортом;
      - технологію та організацію технічного обслуговування і ремонту автотранспорту;
      - основи організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник автомобільної колони призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник автомобільної колони підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник автомобільної колони керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник автомобільної колони під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує здійснення перевізного процесу шляхом випуску на лінію технічно справного рухомого складу, його ефективного використання.

2.2. Забезпечує контроль за роботою водіїв на лінії і надання за необхідності технічної допомоги.

2.3. Організовує своєчасність надходження автотранспортних засобів на технічне обслуговування.

2.4. Контролює ефективність витрачання водіями колони пально-мастильних матеріалів, шин.

2.5. Організовує приймання автотранспортних засобів, що надходять в експлуатацію на підприємство.

2.6. Аналізує результати роботи колони та розробляє і впроваджує заходи щодо підвищення ефективності роботи.

2.7. Здійснює профілактичну роботу з водіями щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам, підвищення рівня технічних знань, зміцнення виробничої і трудової дисципліни.

2.8. Бере участь у розслідуванні причин аварій, поломок, пошкоджень, простоїв автотранспортних засобів, порушень правил їх технічної експлуатації.

2.9. Здійснює виробничий інструктаж водіїв (у тому числі щодо безпечного перевезення небезпечних, великовагових, негабаритних вантажів), контролює дотримання ними правил і норм охорони праці.

2.10. Забезпечує ефективне використання робочого часу водіїв.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник автомобільної колони має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник автомобільної колони має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник автомобільної колони має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник автомобільної колони має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник автомобільної колони має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник автомобільної колони має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник автомобільної колони має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник автомобільної колони має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник автомобільної колони має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник автомобільної колони несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник автомобільної колони несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник автомобільної колони несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник автомобільної колони несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник автомобільної колони несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник автомобільної колони несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник автомобільної колони несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.