Інструкція для посади "Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією на автомобільному транспорті - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні і нормативні документи, що стосуються діяльності автотранспортних підприємств;
      - профіль спеціалізації та особливості структури підприємства;
      - умови роботи спецмашин на лінії;
      - порядок укладання і виконання господарських договорів;
      - основи економіки, організацію виробництва, праці та управління;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання плану вивезення побутових відходів за всіма техніко-економічними показниками.

2.2. Керує виробничо-господарською діяльністю автоколони.

2.3. Забезпечує технічно правильну експлуатацію рухомого складу і його ефективне використання.

2.4. Розробляє план роботи спецмашин щодо забезпечення належного санітарного стану міста, графік випуску спецмашин на лінію.

2.5. Здійснює контроль за технічним станом спецмашин, випуском їх на лінію точно за затвердженим графіком і вживає заходів щодо усунення випадків його порушення.

2.6. Контролює роботу водіїв на лінії і забезпечує в разі потреби надання автомобілям технічної допомоги.

2.7. Бере участь у розробленні плану технічного обслуговування і ремонтів рухомого складу.

2.8. Контролює направлення спецмашин на технічне обслуговування згідно з затвердженим планом і графіком, а також якість виконаних робіт.

2.9. Організовує приймання спецмашин, що надходять в експлуатацію.

2.10. Аналізує результати роботи колони і розробляє заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків і виконання плану виробничо-господарської діяльності.

2.11. Організовує роботу з розширення сфери обслуговування, залучення нових замовників робіт з вивезення побутових відходів серед товариств власників квартир, власників індивідуальних будинків, підприємств та організацій різних форм власності.

2.12. Готує необхідні матеріали для укладання договорів із замовниками щодо виробничої діяльності колони.

2.13. Бере участь у розслідуванні причин аварій, поломок, пошкоджень, простоїв, порушень правил технічної експлуатації, дорожнього руху, безпеки праці; контролює витрати паливно-мастильних матеріалів, виявляє причини їх перевитрати, передчасного зносу шин, вживає заходів щодо усунення недоліків.

2.14. Проводить роботу із запобігання дорожньо-транспортним пригодам.

2.15. Організовує роботу з впровадження передових методів праці на спецавтотранспорті, здійснює заходи щодо підвищення продуктивності роботи рухомого складу, зниження собівартості перевезень.

2.16. Контролює забезпеченість водіїв протипожежним інвентарем, буксирами, справним інструментом.

2.17. Контролює дотримання водіями і вантажниками під час роботи рухомого складу на лінії та на вантажно-розвантажувальних роботах правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.