Інструкція для посади "Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією на автомобільному транспорті - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, положення, інструкції та інші керівні і нормативні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності автотранспортних підприємств;
      - будову, призначення, конструктивні особливості, техніко-експлуатаційні характеристики автомобілів, прибиральних машин і механізмів;
      - управління автотранспортом і дорожньо-прибиральною технікою;
      - технологію прибирання міських територій;
      - умови роботи автотранспорту і механізмів на навантажувально-розвантажувальних пунктах;
      - Правила дорожнього руху;
      - основи трудового законодавства;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління автотранспортом;
      - діючі положення про оплату праці і форми матеріального стимулювання на підприємстві;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання плану за всіма договірними зобов'язаннями і техніко-експлуатаційними показниками, технічно правильну експлуатацію автомобілів, спецмашин і механізмів, ефективне використання рухомого складу.

2.2. Здійснює контроль за технічним станом автомобілів, прибиральних машин і механізмів, випуском їх на лінію згідно із затвердженим графіком.

2.3. Вивчає специфіку і режим роботи з прибирання міських територій і з урахуванням конкретних умов формує бригади водіїв прибиральних машин, складає графіки їх роботи.

2.4. Організовує виконання заходів, направлених на підвищення ефективності роботи дорожньо-прибиральної техніки: дотримання норм витрати паливно-мастильних матеріалів, раціональне використання запчастин, зменшення непродуктивного пробігу, вчасне виконання планових ремонтів і технічного обслуговування.

2.5. Здійснює контроль за якістю виконання робіт бригадами водіїв, забезпечує у разі потреби надання технічної допомоги.

2.6. Бере участь у розробленні плану технічного обслуговування автомобілів і прибиральної техніки, контролює їх направлення на технічне обслуговування і ремонт, якість виконання робіт.

2.7. Організовує приймання машин і механізмів, що надходять в експлуатацію.

2.8. Забезпечує збереженість майна колони.

2.9. Бере участь у розслідуванні причин аварій, поломок, пошкоджень, простоїв, порушень правил технічної експлуатації, дорожнього руху.

2.10. Бере участь у роботі з вдосконалення оплати праці водіїв, контролює витрати фонду заробітної плати працівників колони.

2.11. Аналізує результати роботи колони і розробляє заходи, спрямовані на виконання плану.

2.12. Забезпечує усунення виявлених недоліків.

2.13. Здійснює регулярний виробничий інструктаж водіїв, контролює дотримання ними виробничої і трудової дисципліни, точне дотримання правил дорожнього руху.

2.14. Контролює забезпеченість водіїв засобами захисту, аптечками, пожежним інвентарем, справним інструментом.

2.15. Проводить роботу для запобігання дорожньо-транспортним пригодам, підвищення рівня технічних та економічних знань водіїв, організовує їх навчання для роботи на новій дорожній техніці.

2.16. Організовує виконання заходів, спрямованих на протипожежний захист, охорону навколишнього середовища.

2.17. Керує робітниками колони, контролює дотримання ними правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.