Інструкція для посади "Начальник команди відомчої воєнізованої охорони", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник команди відомчої воєнізованої охорони" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Для спеціаліста - стаж роботи за фахом - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - укази Президента України;
      - постанови Кабінету Міністрів України;
      - організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, власні нормативні документи підприємства, правила, стандарти та рекомендовану практику міжнародних організацій цивільної авіації щодо забезпечення належного захисту діяльності підприємства від актів незаконного втручання та інших протиправних посягань;
      - засоби і способи врегулювання кризових ситуацій, методику проведення службових розслідувань;
      - норми охорони праці, основи менеджменту у сфері управління діяльністю авіаційних підприємств.

1.4. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує комплекс заходів, спрямованих на захист діяльності аеропорту від актів незаконного втручання, терористичних, диверсійних та інших протиправних посягань на його нормальну діяльність.

2.2. Підтримує і вдосконалює системи охорони та захисту повітряних суден, об'єктів радіонавігації, зв'язку, життєзабезпечення.

2.3. Планує основні перспективні та річні заходи у обсязі виконання вимог програми безпеки аеропорту.

2.4. Здійснює контроль за виконанням норм, правил і процедур охорони у підрозділах аеропорту з метою опрацювання превентивних заходів захисту їх діяльності.

2.5. Здійснює введення в експлуатацію придбаного обладнання охоронно-пожежної сигналізації, забезпечує контроль за проведенням ремонту і випробувань устаткування, додержанням інструкцій з експлуатації і технічного нагляду.

2.6. Організовує і проводить навчання та інструктажі з питань дотримання вимог та стандартів у сфері забезпечення авіаційної безпеки з авіаційним персоналом.

2.7. Проводить службові розслідування щодо порушення вимог авіаційної безпеки персоналом аеропорту іншими фізичними та юридичними особами.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник команди відомчої воєнізованої охорони несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.