Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник каси міської квиткової", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації роботи квиткових кас; Статут з дисципліни працівників річкового транспорту; тарифи та форми проїзних квитків внутрішнього водного транспорту; схеми і основні маршрути руху; порядок видачі та правила оформлення безкоштовних проїзних квитків і посвідчень; оперативний облік видачі та касову звітність щодо реалізації проїзних квитків; правила ведення діловодства; основи економіки та організації праці; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила та норми виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає форми та потребу в проїзних квитках на внутрішньому водному транспорті на плановий період. Організовує централізоване виготовлення проїзних квитків і забезпечує ними міські квиткові каси, філіали транспортних агентств та інші організації. Здійснює продаж усіх видів проїзних квитків за безготівковим розрахунком. Видає безкоштовні проїзні квитки та посвідчення транспортним підприємствам і установам, інвалідам Вітчизняної війни, персональним пенсіонерам та іншим громадянам. Забезпечує облік та збереження бланків проїзних квитків і посвідчень. Контролює роботу квиткових кас щодо реалізації проїзних квитків. Веде зведену касову звітність стосовно реалізованих квитків. Складає в установленому порядку акти на знищення нереалізованих проїзних квитків. Керує підлеглим персоналом і контролює додержання ним трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.