Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник сектора розрахункового", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями професіоналів або фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали органів і підприємств вищого рівня з оплати праці; форми і методи бухгалтерського обліку на підприємстві, план і кореспонденцію рахунків; порядок документального оформлення і відбиття у бухгалтерському обліку коштів на оплату праці та їх рух; правила експлуатації обчислювальної техніки: основи економіки, організації виробництва, праці й управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою з нарахування працівникам усіх видів заробітної плати та інших доплат, а також утримань з них, організовує їх облік. Забезпечує: правильність оформлення первинних документів з нарахуванням заробітної плати, премій, допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, регресних позовів, виплат зі спеціальних фондів та інших доплат; своєчасне відправлення до обчислювальних центрів документів з нарахування заробітної плати та утримань, а також їх повернення; правильність утримання податків із заробітної плати; нарахування й облік утримань та перерахувань з виконавчих документів, за отримані позички та кредити; підготовку розшифровки доплат за роботу у вихідні та святкові дні, зведення нарахування заробітної плати та утримань з неї за встановленою формою; складання та реєстрацію платіжних відомостей на видавання заробітної плати та позачергові виплати працівникам; підготовку розрахункової відомості з соціального страхування; проведення інвентаризації резерву на оплату відпусток; відповідність оплачених виходів даним статистичної звітності; встановлення причин утворення депонентської та дебіторської заборгованості з заробітної плати; своєчасне подання заявок на отримання готівки із банку для розрахунків з працівниками. Контролює: якість і своєчасне надходження первинної документації щодо заробітної плати; видавання довідок та інших документів працівникам; роботу персоналу сектора. Приймає працівників з питань, що пов'язані з розрахунками. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації та звітності.