Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник сектору", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Досвід роботи з управління персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та питань державної служби; державну політику за напрямом діяльності сектору; основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології, праці; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; правила і норми щодо охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, засоби, що забезпечують захист інформації. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу сектору. Забезпечує виконання покладених на сектор завдань. Бере участь у розгляді проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції сектору. Готує проекти рішень за напрямами діяльності сектору у межах наданих повноважень. Регулює роботу з ефективної взаємодії сектору з органами Держспецзв'язку та їх структурними підрозділами, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями з питань, що входять до компетенції сектору. Аналізує стан та тенденції розвитку відповідного напряму діяльності сектору, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Організовує підготовку документів щодо листування та звітності зі службових питань та контролює терміни їх виконання. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи сектору. Подає згідно із чинним законодавством пропозиції керівництву щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу сектору, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Забезпечує високий рівень професійної підготовки особового складу сектору. Проводить виховну роботу з особовим складом сектору з урахуванням його ділових якостей та морально-психологічного стану, створює умови для зміцнення його здоров’я та фізичного розвитку. Контролює належне виконання особовим складом сектору посадових обов’язків. Стежить за утриманням і правильною експлуатацією службових приміщень, спеціального устаткування та техніки. Контролює виконання правил та норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Організовує підбиття підсумків виконання планів діяльності, стану дисципліни, об’єктивно оцінює досягнуті підлеглими результати. Проводить роботу з добору кадрів. Забезпечує дотримання особовим складом сектору вимог чинного законодавства України.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти сектор в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції про вдосконалення діяльності сектору; брати участь у нарадах, наукових та науково-практичних конференціях і семінарах з питань, що належать до його компетенції; організувати ділове листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень; готувати запити щодо отримання від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання покладених на сектор завдань; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.