Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали органів і підприємств вищого рівня з охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; перспективи розвитку та основи технології гірничого виробництва; методи вивчення умов праці на робочих місцях; систему стандартів охорони праці; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з охорони праці й правил безпеки; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво обліку та аналізу причин виробничого травматизму у виробничих підрозділах, на підприємствах та в організаціях; контроль за виконанням заходів щодо поліпшення охорони праці та зниження виробничого травматизму, витрачанням асигнувань на охорону праці, знанням робітниками правил безпеки, порядком проведення інструктажу і стажування на робочих місцях, допуском робітників до самостійної роботи, своєчасним і якісним складанням планів ліквідації аварій у виробничих підрозділах, роботою громадських інструкторів з охорони праці. Забезпечує проведення аналізу причин професійних та загальних захворювань працівників і розроблення заходів щодо їх зниження й профілактики. Аналізує причини виробничого травматизму. Організовує: засідання постійно діючих комісій щодо запобігання аварій і зниження виробничого травматизму; своєчасне подання встановленої звітності; проведення громадських оглядів для поліпшення умов праці, охорони праці та культури виробництва; проведення екзаменів з правил безпеки; підготовку пропозицій для розроблення планів і заходів з запобігання нещасних випадків на основі аналізу виробничого травматизму. Готує пропозиції щодо поліпшення оперативного обліку й аналізу виробничого травматизму. Бере участь: у розробленні комплексних планів з охорони праці, заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, зниження виробничого травматизму; у впровадженні науково-технічних досягнень, передового досвіду з охорони праці; в роботі комісій з перевірки дотримання правил і норм охорони праці; в оформленні актів розслідування аварій та нещасних випадків. Контролює: забезпечення виробничих підрозділів, підприємств та організацій засобами захисту і приладами безпеки; ведення обліку виробничого травматизму та нещасних випадків на виробництві.