Інструкція для посади "Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали органів і підприємств вищого рівня з охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту;
      - перспективи розвитку та основи технології гірничого виробництва;
      - методи вивчення умов праці на робочих місцях;
      - систему стандартів охорони праці;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з охорони праці й правил безпеки;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво обліку та аналізу причин виробничого травматизму у виробничих підрозділах, на підприємствах та в організаціях; контроль за виконанням заходів щодо поліпшення охорони праці та зниження виробничого травматизму, витрачанням асигнувань на охорону праці, знанням робітниками правил безпеки, порядком проведення інструктажу і стажування на робочих місцях, допуском робітників до самостійної роботи, своєчасним і якісним складанням планів ліквідації аварій у виробничих підрозділах, роботою громадських інструкторів з охорони праці.

2.2. Забезпечує проведення аналізу причин професійних та загальних захворювань працівників і розроблення заходів щодо їх зниження й профілактики.

2.3. Аналізує причини виробничого травматизму.

2.4. Організовує: засідання постійно діючих комісій щодо запобігання аварій і зниження виробничого травматизму; своєчасне подання встановленої звітності; проведення громадських оглядів для поліпшення умов праці, охорони праці та культури виробництва; проведення екзаменів з правил безпеки; підготовку пропозицій для розроблення планів і заходів з запобігання нещасних випадків на основі аналізу виробничого травматизму.

2.5. Готує пропозиції щодо поліпшення оперативного обліку й аналізу виробничого травматизму.

2.6. Бере участь: у розробленні комплексних планів з охорони праці, заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, зниження виробничого травматизму; у впровадженні науково-технічних досягнень, передового досвіду з охорони праці; в роботі комісій з перевірки дотримання правил і норм охорони праці; в оформленні актів розслідування аварій та нещасних випадків.

2.7. Контролює: забезпечення виробничих підрозділів, підприємств та організацій засобами захисту і приладами безпеки; ведення обліку виробничого травматизму та нещасних випадків на виробництві.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник сектора аналізу травматизму та контролю за виконанням заходів з охорони праці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.