Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним 1, 2 класу та відповідного документу про закінчення курсів диспетчерів-інструкторів служби руху. Стаж роботи за професією диспетчера-інструктора служби руху - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; основні правила польотів у повітряному просторі України; Положення про використання повітряного простору України; постанови, інструкції, вказівки з управління повітряним рухом; технологію роботи диспетчерських пунктів; льотно-технічні характеристики повітряних суден; організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден; повітряну навігацію, авіаційну метеорологію; організацію зв'язку; використання радіотехнічних засобів управління повітряним рухом; передовий досвід підготовки працівників з обслуговування повітряного руху; технологію підготовки та проведення вправ на тренажері, правила та фразеологію радіообміну; основи трудового законодавства України; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує, планує та контролює роботу працівників відділу. Бере участь у плануванні тренажерної підготовки працівників з управління повітряним рухом та їх атестації. Організовує та керує проведенням тренувань диспетчерського складу з використанням технічних засобів. Аналізує та визначає загальний рівень практичної підготовки диспетчерського складу. Розробляє навчально-методичні матеріали щодо проведення тренажерної підготовки. Бере участь у підготовці завдань та вправ для тренувань. Проводить технічне та методичне навчання з інструкторами тренажерів та диспетчерами-інструкторами. Узагальнює досвід використання технічних засобів тренування, вносить пропозиції стосовно вдосконалення тренажерів та тренажерної підготовки. Вивчає і розповсюджує передові форми й методи професійного навчання працівників з управління повітряним рухом. Контролює ведення звітної та облікової документації. Забезпечує наявність необхідних керівних документів, навчально-методичних матеріалів, довідників.