Інструкція для посади "Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним 1, 2 класу та відповідного документу про закінчення курсів диспетчерів-інструкторів служби руху. Стаж роботи за професією диспетчера-інструктора служби руху - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - основні правила польотів у повітряному просторі України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - постанови, інструкції, вказівки з управління повітряним рухом;
      - технологію роботи диспетчерських пунктів;
      - льотно-технічні характеристики повітряних суден;
      - організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден;
      - повітряну навігацію, авіаційну метеорологію;
      - організацію зв'язку;
      - використання радіотехнічних засобів управління повітряним рухом;
      - передовий досвід підготовки працівників з обслуговування повітряного руху;
      - технологію підготовки та проведення вправ на тренажері, правила та фразеологію радіообміну;
      - основи трудового законодавства України;
      - правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує, планує та контролює роботу працівників відділу.

2.2. Бере участь у плануванні тренажерної підготовки працівників з управління повітряним рухом та їх атестації.

2.3. Організовує та керує проведенням тренувань диспетчерського складу з використанням технічних засобів.

2.4. Аналізує та визначає загальний рівень практичної підготовки диспетчерського складу.

2.5. Розробляє навчально-методичні матеріали щодо проведення тренажерної підготовки.

2.6. Бере участь у підготовці завдань та вправ для тренувань.

2.7. Проводить технічне та методичне навчання з інструкторами тренажерів та диспетчерами-інструкторами.

2.8. Узагальнює досвід використання технічних засобів тренування, вносить пропозиції стосовно вдосконалення тренажерів та тренажерної підготовки.

2.9. Вивчає і розповсюджує передові форми й методи професійного навчання працівників з управління повітряним рухом.

2.10. Контролює ведення звітної та облікової документації.

2.11. Забезпечує наявність необхідних керівних документів, навчально-методичних матеріалів, довідників.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу тренажерної підготовки центру підвищення кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.