Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Начальник відділу устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації обслуговування та ремонту устаткування; основи технології будівельного виробництва; організацію ремонтної служби; порядок і методи планування роботи устаткування та проведення ремонтних робіт; єдину систему планово-запобіжних ремонтів і раціональної експлуатації технологічного устаткування; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режим роботи устаткування, правила його експлуатації; методи монтажу та ремонту устаткування; правила здавання та приймання устаткування після ремонту; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперебійну роботу встановленого устаткування в усіх виробничих і допоміжних підрозділах, контроль за його станом відповідно до єдиної системи планово-запобіжного ремонту. Здійснює роботу зі складання й оформлення актів приймання устаткування після ремонту та нового устаткування нових надходжень. Бере участь у розслідуванні аварій та поломок устаткування й складанні аварійних актів; аналізує причини аварій і поломок устаткування та розробляє пропозиції щодо їх усунення. Забезпечує своєчасне та якісне складання звітності щодо роботи устаткування. Готує розрахункові матеріали для обґрунтування потреби в устаткуванні та складанні заявок на його придбання. Виявляє устаткування, механізми й агрегати, що не використовуються, та забезпечує їх реалізацію. Бере участь в інвентаризації та списанні устаткування з балансу організації, у розробленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує працівниками відділу.