Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник караулу аварійно-рятувальної частини", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Стаж роботи у сфері цивільного захисту - не менше 2 років. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. Особисті вимоги. Придатність за станом здоров'я та результатами випробувального терміну до роботи з використанням індивідуальних засобів захисту.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти України, вимоги наказів, статутів, настанов, методичних та інших керівних документів, що стосуються його напряму діяльності; закріплений район виїзду частини; розташування важливих і потенційно небезпечних об'єктів, їх пожежну небезпеку, конструктивні особливості будівель і споруд; протипожежне водопостачання, проїзди та зв'язок у районі, що обслуговується; тактичні можливості аварійно-рятувальних підрозділів і способи їх використання; організацію гасіння пожеж, методи керівництва і управління силами та засобами аварійно-рятувальних підрозділів; тактико-технічні характеристики спеціальних та пожежних автомобілів, які є у гарнізоні; табельну належність спеціальної та протипожежної техніки, устатковання і засобів зв'язку частини; особливості основних технологічних процесів потенційно небезпечних об'єктів, що обслуговуються; організацію і методи аварійно-рятувальної та інш. профілактичної роботи; порядок складання, заповнення, ведення і контролю документів за формами обліку оперативно-службової діяльності; порядок і методику розроблення, оброблення та коригування планів ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежогасіння; тактику ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій на різних об'єктах та способи ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф; організацію та розрахунок подавання вогнегасних засобів, основи розрахунку сил і засобів для гасіння пожеж; особливості пожеж та їх гасіння у будівлях різного призначення, на основних об'єктах господарської діяльності; організацію служби караулів аварійно-рятувальної частини в гарнізоні; методику підготовки до занять та їх проведення, складання план-конспектів та методичних розробок, критерії оцінки рівня підготовки особового складу тощо; засоби та порядок надання першої медичної допомоги; організацію та порядок технічного обслуговування, ремонту і випробовування спеціальної та протипожежної техніки, аварійно-рятувального та пожежно-технічного оснащення і засобів зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво караулом аварійно-рятувальної частини. Забезпечує підтримання постійної готовності караулу до дій за призначенням, високої організованості та дисципліни підлеглих, виконання планових заходів та розпорядку дня. Здійснює оцінку аварійної обстановки, визначає вирішальні напрямки дій. Приймає тактичні рішення, здійснює керівництво особовим складом караулу на всіх етапах дій щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятування людей, евакуації матеріальних цінностей до прибуття старшого начальника. Організовує виконання робіт в апаратах захисту органів дихання, із спеціальними агрегатами та технічними засобами зв'язку. Здійснює контроль за дотриманням особовим складом караулу вимог безпеки праці під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, практичних занять, навчання та виконання інших робіт. Виконує функції старшого начальника щодо керівництва ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій до його прибуття на об'єкт. Здійснює заходи взаємодії з аварійними службами та службами життєзабезпечення під час ліквідації наслідків аварій та катастроф. Організовує надання першої медичної допомоги потерпілим. Аналізує аварійну обстановку, стан службової підготовки особового складу, частини. Здійснює заходи із запобігання та ліквідації наслідків аварій та катастроф, наглядово-профілактичну діяльність на об'єктах. У разі необхідності розробляє та застосовує додаткові заходи щодо посилення несення служби в залежності від конкретної обстановки. Контролює несення служби постовими, дозорними та особами внутрішнього наряду і дотримання встановлених правил носіння форменого одягу. Здійснює профілактичні заходи на закріплених об'єктах частини. Забезпечує належний облік, експлуатацію та утримання у технічно справному стані протипожежної техніки, аварійно-рятувального та пожежно-технічного оснащення, засобів зв'язку та сигналізації, ремонт і випробування. Проводить перевірки стану джерел протипожежного водопостачання та готує заходи з усунення недоліків. Організовує впровадження сучасних форм і методів службової підготовки особового складу. Складає індивідуальні плани, плани-конспекти, а також іншу навчальну та методичну документацію. Забезпечує виконання і дотримання підлеглими організаційних і методичних вимог керівних документів з питань професійної підготовки. Забезпечує належну експлуатацію службових і побутових приміщень.