Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник караулу навчальної пожежно-рятувальної частини", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту - не менше 2 років. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. Особисті вимоги. Придатність за станом здоров'я та результатами випробувального терміну до роботи з використанням індивідуальних засобів захисту.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти України, інші нормативні та керівні документи, що регламентують організацію та проходження служби у підрозділах цивільного захисту; порядок організації та несення гарнізонної та караульної служби; порядок організації стажування курсантів; організацію професійної підготовки особового складу, форми та методи проведення занять; обов'язки посадових осіб та осіб внутрішнього наряду караулу; порядок допуску сторонніх осіб до приміщень пожежної частини; дії особового складу караулу за сигналом пожежної тривоги; особливості організації служби у пожежних частинах, що охороняють об'єкти на договірних засадах; порядок перевірки караульної служби; закріплений район виїзду пожежно-рятувальної частини; тактико-технічні характеристики пожежних машин, пожежно-технічного оснащення та др. спеціального обладнання, якими оснащено підрозділ, порядок і терміни їх обслуговування та випробування; тактичні можливості підрозділу, порядок взаємодії з іншими підрозділами під час гасіння пожеж; порядок ведення аварійно-рятувальних та інших робіт; особливості організації та гасіння пожеж на різних об'єктах, у різних умовах та обставинах; державні будівельні норми щодо вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення, будову та правила застосування засобів зв'язку, автоматичних установок пожежогасіння, пожежної сигналізації; порядок ведення документації; організацію служби особового складу чергового караулу та обслуговування протипожежної техніки та обладнання; порядок розміщення особового складу частини та вимоги до приміщень; будову, правила утримання та експлуатації джерел протипожежного водопостачання, особливості їх експлуатації у зимовий період; порядок проведення перевірки водопровідних мереж на водовіддачу; правила ведення радіообміну; будову, технічні характеристики апаратів захисту органів дихання та правила роботи в них; обов'язки особового складу підрозділів під час ліквідування пожеж, аварій, стихійних лих; основи управління силами та засобами на пожежі; порядок дій за сигналом пожежної тривоги; порядок надання першої медичної допомоги; правила з охорони праці; загальні положення профілактичної роботи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво караулом (зміною) навчальної пожежно-рятувальної частини. Забезпечує чітку організацію несення караульної служби та готовність до ліквідації пожеж, аварій, стихійних лих. Організовує та здійснює професійну підготовку особового складу, практичне навчання змінного складу під час проходження стажування. Готує методичні документи із службової підготовки особового складу. Керує виконанням робіт, покладених на особовий склад караулу згідно із спеціалізацією та напрямом оперативно-службової діяльності пожежно-рятувальної частини. Контролює дотримання особовим складом вимог безпеки праці під час несення служби, ліквідації надзвичайних ситуацій, навчань, занять та при виконанні інших робіт. Здійснює контроль за утриманням у належному стані протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення, засобів зв'язку і сигналізації, джерел водопостачання, вживає термінових заходів щодо усунення виявлених несправностей та проведення ремонтних робіт. Контролює дотримання вимог до зовнішнього вигляду особового складу караулу. Веде службову документацію у встановленому порядку. Організовує та керує діями особового складу під час ліквідації пожеж, аварій, стихійного лиха безпосередньо на місці події до прибуття старшого начальника. Оцінює обстановку за зовнішніми ознаками та даними розвідки, стежить за її зміною. Визначає вирішальний напрямок дій, приймає відповідні рішення, віддає накази, розпорядження караулу. Забезпечує постійний зв'язок з частиною, періодично повідомляє керівництво про прийняті рішення та обстановку на пожежі. Забезпечує надання першої медичної допомоги постраждалим. Несе відповідальність за організацію робіт із гасіння пожеж, збереження протипожежної техніки. Забезпечує приведення у готовність до виїзду особовий склад караулу та протипожежну техніку, повідомляє в оперативно-диспетчерську службу про готовність до виїзду. Аналізує службову підготовку особового складу караулу, готує відповідні пропозиції щодо її поліпшення. Надає методичну та практичну допомогу викладачам під час проведення практичних занять із спеціальної фізичної, загальнопрофільної та тактичної підготовки. Забезпечує проведення практичних занять з використанням протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення. Сприяє поліпшенню побутових умов особового складу караулу. Забезпечує контроль за дотриманням особовим складом вимог безпеки праці під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, навчань та інших робіт. Проводить індивідуально-виховну роботу серед особового складу караулу. Здійснює заходи щодо дотримання особовим складом караулу дисципліни.