Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник караулу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Стаж роботи у сфері цивільного захисту - не менше 2 років. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. Особисті вимоги. Придатність за станом здоров'я та результатами випробувального терміну до роботи з використанням індивідуальних засобів захисту.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти з питань, що стосуються напрямку діяльності підрозділу; закріплений за підрозділом район розташування важливих і аварійно-небезпечних об'єктів, ступінь їх небезпеки, конструктивні особливості будівель і споруд, протипожежне водопостачання, проїзди і зв'язок у районі, що обслуговується; ідентифікацію вибухонебезпечних предметів; тактичні можливості аварійно-рятувальних підрозділів; організацію дій щодо ліквідації надзвичайних ситуац.; методи керівництва та управління силами і засобами аварійно-рятувальних підрозділів; порядок створення та функціонування комунальних аварійно-рятувальних підрозділів; тактико-технічні характеристики аварійно-рятувальної техніки; табельну належність спеціальної техніки, устатковання, спорядження і засобів зв'язку підрозділу; організацію планування діяльності підрозділів оперативно-рятувальної служби; організацію та методи профілактичної роботи; особливості основних технологічних процесів підприємств; інженерно-технічні рішення, спрямовані на запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру; порядок складання, заповнення, ведення і контролю документів за формами обліку оперативно-службової діяльності; порядок надання першої медичної допомоги; методику вивчення аварій та дій аварійно-рятувальних підрозділів; організацію служби караулів, розпорядок дня особового складу чергових змін; порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю підрозділу. Забезпечує підтримання постійної готовності караулу до дій за призначенням та дотримання розпорядку дня. Оцінює оперативну обстановку до прибуття старшого начальника, визначає головний напрямок дій особового складу караулу. Керує особовим складом караулу на всіх етапах дій щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. В межах службової підготовки організовує та проводить заняття з особовим складом щодо роботи в апаратах захисту, з технічними засобами зв'язку, реєстрації інформації. Контролює дотримання особовим складом караулу вимог безпеки праці в аварійних ситуаціях, на заняттях, навчаннях тощо. У разі відсутності старшого начальника виконує його функції під час ліквідації надзвичайної ситуації. Здійснює заходи щодо взаємодії з аварійними службами та службами життєзабезпечення. Забезпечує надання першої медичної допомоги потерпілим на пожежах. Забезпечує аналіз аварійної обстановки на закріплених об'єктах, стану роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Розробляє та впроваджує заходи щодо посилення несення служби залежно від обставин, що склалися. Контролює якісне несення служби вартовими та особами внутрішнього наряду чергового караулу. Забезпечує підтримання порядку у службових приміщеннях, носіння встановленого форменого одягу підлеглими. Забезпечує утримання та належну експлуатацію спеціальної техніки, обладнання, засобів зв'язку і сигналізації, їх облік, ремонт та випробування. Контролює дотримання працівниками вимог керівних документів з питань службової діяльності. Сприяє підвищенню кваліфікації особового складу. Складає індивідуальні плани, плани-конспекти, інші навчально-методичні документи. Забезпечує правильну експлуатацію службових та побутових приміщень підрозділу, дотримується інструктивних вимог щодо роботи з документацією, збереження документів.