Інструкція для посади "Начальник караулу аварійно-рятувальної частини", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник караулу аварійно-рятувальної частини" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Стаж роботи у сфері цивільного захисту - не менше 2 років. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. Особисті вимоги. Придатність за станом здоров'я та результатами випробувального терміну до роботи з використанням індивідуальних засобів захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативно-правові акти України, вимоги наказів, статутів, настанов, методичних та інших керівних документів, що стосуються його напряму діяльності;
      - закріплений район виїзду частини;
      - розташування важливих і потенційно небезпечних об'єктів, їх пожежну небезпеку, конструктивні особливості будівель і споруд;
      - протипожежне водопостачання, проїзди та зв'язок у районі, що обслуговується;
      - тактичні можливості аварійно-рятувальних підрозділів і способи їх використання;
      - організацію гасіння пожеж, методи керівництва і управління силами та засобами аварійно-рятувальних підрозділів;
      - тактико-технічні характеристики спеціальних та пожежних автомобілів, які є у гарнізоні;
      - табельну належність спеціальної та протипожежної техніки, устатковання і засобів зв'язку частини;
      - особливості основних технологічних процесів потенційно небезпечних об'єктів, що обслуговуються;
      - організацію і методи аварійно-рятувальної та інш. профілактичної роботи;
      - порядок складання, заповнення, ведення і контролю документів за формами обліку оперативно-службової діяльності;
      - порядок і методику розроблення, оброблення та коригування планів ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежогасіння;
      - тактику ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій на різних об'єктах та способи ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф;
      - організацію та розрахунок подавання вогнегасних засобів, основи розрахунку сил і засобів для гасіння пожеж;
      - особливості пожеж та їх гасіння у будівлях різного призначення, на основних об'єктах господарської діяльності;
      - організацію служби караулів аварійно-рятувальної частини в гарнізоні;
      - методику підготовки до занять та їх проведення, складання план-конспектів та методичних розробок, критерії оцінки рівня підготовки особового складу тощо;
      - засоби та порядок надання першої медичної допомоги;
      - організацію та порядок технічного обслуговування, ремонту і випробовування спеціальної та протипожежної техніки, аварійно-рятувального та пожежно-технічного оснащення і засобів зв'язку.

1.4. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво караулом аварійно-рятувальної частини.

2.2. Забезпечує підтримання постійної готовності караулу до дій за призначенням, високої організованості та дисципліни підлеглих, виконання планових заходів та розпорядку дня.

2.3. Здійснює оцінку аварійної обстановки, визначає вирішальні напрямки дій.

2.4. Приймає тактичні рішення, здійснює керівництво особовим складом караулу на всіх етапах дій щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятування людей, евакуації матеріальних цінностей до прибуття старшого начальника.

2.5. Організовує виконання робіт в апаратах захисту органів дихання, із спеціальними агрегатами та технічними засобами зв'язку.

2.6. Здійснює контроль за дотриманням особовим складом караулу вимог безпеки праці під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, практичних занять, навчання та виконання інших робіт.

2.7. Виконує функції старшого начальника щодо керівництва ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій до його прибуття на об'єкт.

2.8. Здійснює заходи взаємодії з аварійними службами та службами життєзабезпечення під час ліквідації наслідків аварій та катастроф.

2.9. Організовує надання першої медичної допомоги потерпілим.

2.10. Аналізує аварійну обстановку, стан службової підготовки особового складу, частини.

2.11. Здійснює заходи із запобігання та ліквідації наслідків аварій та катастроф, наглядово-профілактичну діяльність на об'єктах.

2.12. У разі необхідності розробляє та застосовує додаткові заходи щодо посилення несення служби в залежності від конкретної обстановки.

2.13. Контролює несення служби постовими, дозорними та особами внутрішнього наряду і дотримання встановлених правил носіння форменого одягу.

2.14. Здійснює профілактичні заходи на закріплених об'єктах частини.

2.15. Забезпечує належний облік, експлуатацію та утримання у технічно справному стані протипожежної техніки, аварійно-рятувального та пожежно-технічного оснащення, засобів зв'язку та сигналізації, ремонт і випробування.

2.16. Проводить перевірки стану джерел протипожежного водопостачання та готує заходи з усунення недоліків.

2.17. Організовує впровадження сучасних форм і методів службової підготовки особового складу.

2.18. Складає індивідуальні плани, плани-конспекти, а також іншу навчальну та методичну документацію.

2.19. Забезпечує виконання і дотримання підлеглими організаційних і методичних вимог керівних документів з питань професійної підготовки.

2.20. Забезпечує належну експлуатацію службових і побутових приміщень.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник караулу аварійно-рятувальної частини несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.