Інструкція для посади "Начальник камери електрорадіонавігаційної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник камери електрорадіонавігаційної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, керівні та інші документи, інструкції з ремонту, монтажу та випробування суднового електрорадіонавігаційного устаткування;
      - організацію ремонту суднового навігаційно-штурманського устаткування;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані суднового устаткування і приладів електрорадіонавігації, гідроакустики, радіозв'язку;
      - технологію ремонтних робіт;
      - технічні умови, державні стандарти та стандарти підприємств;
      - досягнення вітчизняної та зарубіжної науки в галузі радіонавігації;
      - основи картографії;
      - основи економіки та організації праці і управління;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник камери електрорадіонавігаційної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник камери електрорадіонавігаційної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник камери електрорадіонавігаційної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник камери електрорадіонавігаційної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю електрорадіонавігаційної камери та її філіалів.

2.2. Забезпечує своєчасний і високоякісний ремонт засобів радіозв'язку, що використовуються на суднах, радіонавігації та морехідних інструментів, задовольняє заявки суден на карти і посібники з плавання.

2.3. Забезпечує впровадження передового досвіду, раціональної організації ремонтних робіт, справний стан засобів радіозв'язку, електронавігаційних приладів та інструментів на суднах.

2.4. Організовує проведення технічних оглядів та модернізаційних робіт радіонавігаційного устаткування суден.

2.5. Забезпечує своєчасне постачання суден змінно-запасними частинами, приладами електрорадіонавігації, гідроакустики, зв'язку й морехідним інструментом.

2.6. Організовує одержання від управлінь шляхів, каналів та гідрографічних установ карт і посібників з плавання, їх правильний облік та якісне коригування перед тим, як передати на судно.

2.7. Консультує судноводіїв і радіотехнічний склад суден з питань обслуговування електрорадіонавігаційних приладів і засобів зв'язку.

2.8. Бере участь в інспекторських оглядах суден, розробляє заходи з раціональної організації ремонтних робіт, упровадження нової апаратури зв'язку, електрорадіонавігації і навігаційно-штурманського устаткування.

2.9. Контролює додержання правил та норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.10. Проводить виховну роботу в колективі, вживає заходів щодо зміцнення трудової дисципліни.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник камери електрорадіонавігаційної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник камери електрорадіонавігаційної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник камери електрорадіонавігаційної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник камери електрорадіонавігаційної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник камери електрорадіонавігаційної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник камери електрорадіонавігаційної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник камери електрорадіонавігаційної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник камери електрорадіонавігаційної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник камери електрорадіонавігаційної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник камери електрорадіонавігаційної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник камери електрорадіонавігаційної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник камери електрорадіонавігаційної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник камери електрорадіонавігаційної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник камери електрорадіонавігаційної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник камери електрорадіонавігаційної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник камери електрорадіонавігаційної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.