Інструкція для посади "Начальник інформаційно-обчислювального центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник інформаційно-обчислювального центру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в галузі проектування або експлуатації автоматизованих систем керування об'єктами морського транспорту - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються обчислювальної техніки, її технічного обслуговування й ремонту;
      - техніко-експлуатаційні характеристики, конструкційні особливості, призначення й режими роботи обладнання інформаційно-обчислювального центру;
      - правила його експлуатації;
      - сучасні та перспективні берегові системи забезпечення безпеки та регулювання руху суден на підходах і акваторіях морських портів;
      - сучасні комп'ютерні технології оброблення інформації, сучасні системи програмування та системи керування базами даних;
      - операційні системи, задачі та прикладні програми, що експлуатуються на інформаційно-обчислювальному центрі та комп'ютерах служби регулювання руху суден;
      - організацію та керівні документи, що регламентують розроблення програмного забезпечення;
      - правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;
      - основи економіки, організації праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник інформаційно-обчислювального центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник інформаційно-обчислювального центру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник інформаційно-обчислювального центру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник інформаційно-обчислювального центру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує й організовує роботу з проектування та виробничої експлуатації прикладного програмного забезпечення з постановкою завдань для служби регулювання руху суден і лоцманської служби, а також інших завдань для порту.

2.2. Здійснює контроль за належним станом комплексу засобів обчислювальної техніки служби регулювання руху суден: багатотермінальних обчислювальних комплексів і персональних комп'ютерів, зовнішніх пристроїв обчислювальної техніки, апаратури передавання даних, систем безперебійного електроживлення, кондиціювання та вентиляції повітря.

2.3. Забезпечує безпечну технічну експлуатацію й безперервну роботу інформаційно-обчислювального центру, установлення та монтаж обладнання й апаратури, що заново впроваджуються.

2.4. Бере участь у перевірці технічного стану інформаційно-обчислювального центру, проведенні профілактичних оглядів та поточного ремонту.

2.5. Здійснює контроль за проведенням своєчасного ремонту та випробування обладнання центру.

2.6. Вивчає існуючі та перспективні системи керування суднами та автоматизації судноводіння.

2.7. Забезпечує вибір та постановку завдань, що проектуються, щодо автоматизації технологічних процесів.

2.8. Організовує та забезпечує процеси проектування та впровадження нового програмного забезпечення.

2.9. Бере участь як представник у розробках нового програмного забезпечення, що виконуються сторонніми організаціями.

2.10. Забезпечує супровід операційних систем та резервне копіювання інформації баз даних.

2.11. Здійснює обґрунтування та бере участь у замовленнях на придбання нової комп'ютерної техніки, комплектуючих та готового програмного забезпечення.

2.12. Організовує технічне навчання працівників інформаційно-обчислювального центру щодо видів обладнання та програмного забезпечення.

2.13. Стежить за виконанням графіка складання іспитів щодо перевірки знань з електробезпеки.

2.14. Вживає заходів щодо забезпечення у виробничих приміщеннях інформаційно-обчислювального центру належного стану повітряного середовища, освітлення, температурного режиму, рівня шуму та вібрації у відповідності до санітарних норм.

2.15. Організовує проведення інструктажів, забезпечує робочі місця інструкціями з охорони праці, знаками безпеки, огородженнями та попереджувальними надписами.

2.16. Веде встановлену документацію.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник інформаційно-обчислювального центру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник інформаційно-обчислювального центру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник інформаційно-обчислювального центру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник інформаційно-обчислювального центру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник інформаційно-обчислювального центру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник інформаційно-обчислювального центру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник інформаційно-обчислювального центру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник інформаційно-обчислювального центру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник інформаційно-обчислювального центру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник інформаційно-обчислювального центру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник інформаційно-обчислювального центру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник інформаційно-обчислювального центру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник інформаційно-обчислювального центру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник інформаційно-обчислювального центру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник інформаційно-обчислювального центру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник інформаційно-обчислювального центру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.